Barometer for modebranchen 0211 bred

Dansk Mode & Textils halvårlige barometer for modebranchen

De store eksportvirksomheder dominerer modemarkedet. Den danske modebranche eksporterer mere mode end nogensinde før.

02.02.2011

Selvom der er tegn på bedring i danskernes forbrug af tøj er der fortsat et stykke vej til rekordniveauet fra 2008 på hjemmemarkedet. Eksporten er derimod steget markant og niveauet er nu det højeste i den danske modebranches historie. Eksportandelen er efter krisen kommet op på 93,5 %, hvilket primært kan tilskrives de større virksomheder i branchen, som typisk har en stor eksport. De mindre virksomheder har ofte en mindre eksportandel og er derfor mere afhængige af det hjemlige danske marked. Samlet eksporterede Danmark for ca. 21,8 mia. kr. modetøj i 2010 hvilket er en stigning på 11,4 % i forhold til året før og hele 1 mia. kr. mere end rekordåret fra 2008. Dertil kommer en eksport af smykker, sko og lædervarer på 6-8 mia. kr. Det er i øjeblikket Tyskland og Sverige, som aftager størstedelen af den danske mode, som også står for den kraftigste vækst i eksporten.

Fremgangen har bidt sig fast, men udfordringer er der fortsat nok af

Dansk Mode & Textils halvårlige rundspørge til modebranchens virksomheder viser med tydelighed, at branchen, på trods af stigende omsætning stadigvæk kæmper med en del udfordringer. 72 % af DM&T’s medlemmer oplever fremgang i omsætningen og hver fjerde forventer at ansætte mere personale for at kunne følge med udviklingen. Men likviditeten er også presset hos en del af branchens virksomheder, og det forstærkes af stigende priser på råvarer og arbejdskraft kombineret med en forsigtig detailhandel. Blandt DM&T’s medlemmer oplever hver tredje store udfordringer med forsyningssituationen, især fra Kina hvor det er blevet vanskeligere at opnå gode priser samt stabil og hurtig levering. Hvert fjerde medlem oplever udfordringer med detailhandelens indkøbslyst og betalingsevne. Det bliver en stor udfordring for modevirksomhederne at navigere sikkert igennem 2011, og konsekvensen af likviditetspresset kan betyde yderligere konsolidering i markedet.

Klik her for at se: Udvikling for den danske beklædningsbranche 2005-2010.

 

Analysen er udført af Dansk Mode & Textil. Informationerne er indhentet fra modebranchens virksomheder og Danmarks Statistik.
For yderligere information kontakt: Michael Hillmose, Eksportchef, Dansk Mode & Textil, +45 22 22 04 08 eller Kasper Eis, Udviklingsdirektør, Dansk Mode & Textil, +45 22 22 04 00.

Michael Hillmose

KONTAKTPERSON

Michael Hillmose
Eksportchef
tlf: 97117294 · mobil: 22220408 · mhi@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil