Konstruktivt ministerbesøg

Konstruktivt ministerbesøg

Dansk Mode & Textil vil være branchens videncenter, ambassadør og allianceudvikler. Det var budskabet fra brancheorganisationen, da DM&T's ledelse mødtes med økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen torsdag eftermiddag i branchens hus i Herning.

04.03.2011

Dermed blev ministeren én af de første til at blive præsenteret for DM&T's igangværende strategiarbejde, som ellers først bliver præsenteret på foreningens årlige generalforsamling i april.

Lydhør for branchens udfordringer
Og Brian Mikkelsen lyttede og gjorde sig sine betragtninger om mode- og tekstilbranchens nuværende og kommende udfordringer, der i høj grad tager sigte på at genvinde styrken fra før finanskrisen.

Fra DM&T's ledelse blev det understreget, at modens leverandører og tekstilproducenter ofte har følt, de har stået alene om at kæmpe sig ud af problemerne. Regeringen blev dog rost for hurtig krisehåndtering og hjælp til at berolige de finansielle institutioner. Men der var samtidig også gode råd til ministeren om bl.a.

- ændringer af lovgivningen omkring energiafgifter
- anvendelse af eksportstøttemidlerne
- støtte til mindre og mellemstore virksomheder
- sikring af ejendomsforbehold ved kreditsalg.

Skandinavisk modeplatform
Endelig præsenterede DM&T Brian Mikkelsen for planer for udvikling af Copenhagen Fashion Week via Modeugeplatform bestående af DM&T og messerne.

Under besøget hos DM&T havde Brian Mikkelsen følgeskab af folketingskandidat i Herning-kredsen, Anne Hansen, folketingskandidat i Ringkøbing-Skjern-kredsen Tove Videbæk og formanden for den Konservative vælgerforening i Herning, Jan Møller.

DM&T var på mødet repræsenteret ved foreningens direktør Preben Wegener Friis og udviklingsdir. Kasper Eis.