DK Company fastholder forventningen til regnskabsåret 2014

DKC holder fast i forventningerne

Lukning af en række urentable butikker og svage nordiske valutaer trak i første halvår ned i omsætning og resultat for DK Companys. Indtjeningen matchede dog forudsigelserne, og ledelsen fastholder sine forventninger til det fulde regnskabsår 2014.

29.08.2014

DK Company-koncernens omsætning for de fortsættende aktiviteter gik i 1. halvår af 2014 knap 10 pct. tilbage i forhold til samme periode sidste år, til 668 mio. kr.

Forretning der ikke indgår som fortsættende er de 3 mærker (Occupied, Sorbet og Blue Willi's), som ledelsen tilbage i juni måned besluttede at sælge i forbindelse med opkøbet af forretningsdivisionen The Original Group fra IC Companys.

Urentable butikker lukket 
Nedgangen i omsætningen skyldes først og fremmest lukningen af en række urentable butikker, blandt andet i Norge, og en svækkelse af de skandinaviske valutaer, hovedsageligt inden for forretningsområdet trend.

Resultatet af primær drift før særlige poster sluttede i overensstemmelse med ledelsens forventninger på 38 mio. kr. mod 47 mio. kr. for samme periode året før.

Norsk selskab bedres
Siden koncernens overtagelse af den resterende del af aktierne i DKC Retail Norway tidligere i år har man haft fokus på at forbedre rentabiliteten i det norske selskab. Det har i første omgang påvirket både omsætningen og resultatet af primær drift før særlige poster negativt.

På bundlinjen betød det en tilbagegang på 10 mio. kr. før skat på de fortsættende aktiviteter i forhold til samme halvår sidste år. Dermed blev resultatet før skat 26 mio. kr. i årets første 6 måneder.

Heraf leverede young-segmentet 15 mio. kr. mens trend-segmentet stod bag 11 mio. kr.

Styrker midterposition
Ledelsen vurderer, at overtagelsen af The Original Group fra IC Companys vil styrke DK Companys midterposition i markedet, især i Skandinavien. Samtidigt forventer man, at udvidelsen vil få koncernens eksisterende detailhandel til at vokse.

Ikke mindst mærkerne InWear og Part Two, som er blevet en del af DK Companys high-end-forretning, tilfører koncernen et betydeligt volumen.

Stærkere herreprofil
Soaked in Luxury forstærker samtidigt koncernen inden for segmentet fast fashion, mens Matinique bliver en markant styrkemarkør i porteføljen af herrebrands og samtidigt tilfører trend-segmentet sit første herretøjsmærke.

Med butikskonceptet Companys, ligeledes overtaget fra IC Companys, føjer koncernen desuden en vigtig brik til sin detailplatform.

Nyt kontor i Canada
Koncernen styrker i øjeblikket sin markedsposition i blandt andet Canada, hvor et nyt salgskontor skal udveksle 'salgs-synergier' med koncernens øvrige brands på det nordamerikanske marked.

Uændrede forventninger
Ledelsen holder fast i de forventninger til det fulde regnskabsår 2014, som den meldte ud i forbindelse med overtagelsen af IC Companys-divisionen i sommer. Dvs. for de fortsættende aktiviteter en nettoomsætning på mellem 1,9 og 2,0 mia. kr. og et resultat før afskrivninger og finansielle poster (ebitda) i niveauet 125-135 mio. kr.

Man vil den kommende tid koncentrere kræfterne om at integrere de nytilkøbte mærker og om at konsolidere koncernen, fremgår det af en børsmeddelelse.

Medhold i BTX-sag
DK Company fik i juli måned i år medhold af Voldgiftsretten i en tvist med BTX Group A/S om fastsættelsen af købesummen for købet af 3 forretningsdivisioner tilbage i 2012.

DK Company har som følge heraf modtaget en godtgørelse efter afholdelse af advokatomkostninger på i alt 12 mio. kr. inklusive procesrenter, oplyser koncernen i samme meddelelse.