IC Companys årsregnskab for 2013/14

Foto: IC Companys

ICC øger indtjeningen

IC Companys-koncernen hævede sidste år omsætningen på den tilbageblevne forretning efter frasalget af en række mærker. Samtidigt har man øget indtjeningen på forretningsdelen - endda til overmål. Det viser koncernens netop offentliggjorte årsregnskab for 2013-14.

21.08.2014

Koncernens fortsættende mærker omsatte i regnskabsåret for knap 2,6 mia. kr. svarende til en vækst på 6 pct. i forhold til året før.  Stigningen var drevet af de to brands Tiger of Sweden og By Malene Birger, som sammen med  outdoor- og sportsmærket Peak Performance udgør koncernens kerneforretning.

Lukning af Remix-butikker
Mærket Saint Tropez som ligger uden for koncernens kerneforretning, fastholdt forrige års omsætning, mens Designers Remix, som ledelsen ligeledes kategoriserer som ikke-kerneforretning, faldt i omsætning.

Samlet udgjorde de to mærker en omsætning på 425 mio. kr., hvilket er en lille tilbagegang i forhold til forrige år (430 mio. kr.).

Nedgangen hos Designers Remix begrunder ledelsen primært med lukningen af en række butikker og ’generel oprydning i distributionen’.

Størst på sportstøj
Peak Performance står fortsat for den største portion af omsætningen og realiserede i året 930 mio. kr., mens Tiger of Sweden tegnede sig for 883 mio. kr. og By Malene Birger omsatte for for 327 mio. kr.

Mens omsætningen svarede til ledelsens forventning, passerede indtjeningen pænt koncernledelsens mål på mellem 195 og 215 mio. kr. for de fortsættende brands.

Resultatet af primær drift landede i 221 mio. kr., svarende til en ebit-margin på 8,6 pct. Det er en forbedring i forhold til forrige års ebit-margin på den tilsvarende forretning på 7,9 pct.

Bedre bundlinje
Koncernens samlede resultat før skat blev 215 mio. kr. øget fra 178 mio. kr. i regnskabsåret 2012/13.

Efter skat blev det for de fortsættende aktiviteter 160 mio. kr. på bundlinjen øget fra 138 mio. kr. for samme aktiviteter forrige år. Koncernens egenkapital er 832 mio. kr.

Kerneforretning skal tjene mere
Ledelsen forventer fremover, at koncernens kerne-mærker, særligt Tiger of Sweden og By Malene Birger, vil fortsætte væksten i det indeværende regnskabsår og smitte positivt af på koncernens samlede omsætning for 2014/2015.
 
Samtidigt kalkulerer man med en bedring af ebit-resultatet på alle 3 brands i kerneforretningen, mens de 2 mærker uden for kerneforretningen forventes at fastholde indtjeningsniveauet, fremgår det af årsberetningen.

Chefer tættere på driften
For koncernen som helhed vil indtjeningen i det indeværende regnskabsår være negativt påvirket, med omtrent 45 mio. kr., af ’kapacitetsomkostninger’. Omkostninger der indtil frasalget af koncernens mærker i midtersegmentet tidligere i år havde været afholdt af den nu frasolgte forretningsdivision.

IC Companys har efter ledelsesskiftet, hvor Mads Ryder sidste sommer overtog lederskabet af koncernen, fokuseret på driften og på at forbedre en række operationelle processer. Det har blandt andet betydet en ændret og fladere ledelsesstruktur, hvor lederne dels er rykket sammen i et lederteam, dels er kommet tættere på forretningen.

Rydder op
Det fokus holder man fast i i det indeværende regnskabsår samtidigt med, at man sætter yderligere ind for at nedbringe omkostningerne, fortæller koncerndirektør Mads Ryder.

”Vi har forenklet forretningen og forbedret indtjeningen. Og med vores tre premium brands har vi nu fået et godt fundament for fortsat vækst og indtjening. Men når vi ser ind i regnskabsåret 2014/15, bliver det et år præget af tilpasningen af omkostningerne,” udtaler han.

IC Companys afsætter sine kollektioner via 5.000 butikker primært i Norden og øvrige Europa. Koncernen beskæftiger pt. ca. 1.000 medarbejdere.

Læs også
ICC får nyt navn
DM&T og DAFI indgår forlig