Bitte Kai Rand regnskab 2013-14, Anemone Skjolager

Foto: Kreativ direktør Bitte Kai Rand (fv.) og designchef Anemone Skjolager

Barsk for Kai Rand

Regnskabsåret 2013/14 blev et barsk år for Bitte Kai Rand & Co. og regnskabsmæssigt virksomhedens dårligste siden 2009/10 målt på bruttoresultat og bundlinje. Sidste år tog modehuset ellers Børsens gazellepris. Men i år bliver resultatet bedre, forudser ledelsen.

04.09.2014

Bruttoresultatet faldt i regnskabsåret 2013/14 til 18,3 mio. kr. fra 26,2 mio. kr. forrige år og barberede resultatet af primær drift ned til 0,9 mio. kr. fra 10,5 mio. kr. året før.

Faldet forklarer ledelsen med faktorer som et presset engrosmarked, svag efterspørgsel fra detailleddet på de nordiske markeder og en 3-ugers lukning af 3 butikker på grund af ombygning.

Vil styrke eksporten
For at styrke salget afviklede virksomheden i året en række agentforhold og har i stedet etableret salgskontor i London og indgået samarbejde med en ny agent i Norge.

Herudover skal en række ’strukturændringer’ og nye investeringer gerne øge omsætningen på særligt eksportsiden, beretter ledelsen.

Mindre plus på bundlinjen
På bundlinjen blev det til et overskud på 1,1 mio. kr., faldet fra 10,2 mio. kr. forrige år. Resultatet er negativt påvirket af en ugunstig udvikling i især de nordiske valutaer og det engelske pund.

Desuden har man øget hensættelser til tab på debitorer væsentligt for at gardere sig mod en mulig effekt af svage detailmarkeder i flere lande, fremgår det af ledelsens beretning, og det har ligeledes trukket ned i bundlinjen.

Egenkapitalen er 26,2 mio. kr.

Forudser bedre resultat
Ledelsen forventer, at det seneste års tiltag vil resultere i et bedret resultat i det indeværende regnskabsår for 2014/15, fremgår det af årsrapporten.

Læs også
Munthe ændrer ejerskab
Ny 'datingportal’ til modebutikkerne