ege holder kursen, kvartalsregnskab

Foto: ege

ege holder kursen

egetæppers eksportmarkeder trak i regnskabsårets 1. kvartal den forventede vækst, mens det danske marked skuffede. Samlet set gik både salg og bundlinje dog frem, og ledelsen holder fast i sine forventninger til det fulde regnskabsår.

02.09.2014

Omsætningen steg i 1. kvartal af regnskabsåret 2014/ 15 med 4 pct. til 198 mio. kr.

Aktiviteten på koncernens største marked, det danske hjemmemarked, holdt sig på niveau med sidste år og skuffede dermed ledelsens forventning om en lille fremgang i Danmark.

Ledelsen kan dog glæde sig over en mindre fremgang i markedsandelen, og på de primære eksportmarkeder; Norge, England, Frankrig og Tyskland, holdt forventningerne og salget steg, mens det i Sverige og Mellemøsten gik tilbage.

Plus 3 millioner på indtjeningen
Resultatet før finansielle poster voksede med 3 mio. kr. til 24,4 mio. kr., svarende til en ebit-margin på 12 pct.

Samtidigt steg resultatet før skat og minoritetsaktionærer med 15 pct. i forhold til samme periode sidste år, til 21,8 mio. kr.

Venter fortsat vækst
Ledelsen fastholder forventningerne for det fulde regnskabsår om en bundlinje før skat på mellem 70 og 75 mio. kr., svarende til en vækst på mindst 13 pct.

egetæppers overtagelse af 51 pct. af aktierne i konkurrenten Hammer Tæpper i foråret, som får effekt fra oktober i år, forventes på årsbasis at komme til at bidrage med 5 mio. kr. til koncernens bundlinje.

Sælger ejendom i Vejle
Koncernen har indgået en betinget aftale om salg af ejendommen, der indtil 2012 husede eges tidligere spinderi i Vejle. Hvis salget gennemføres i det indeværende regnskabsår, opjusteres forventningerne med 20 mio. kr. til mellem 90 og 95 mio. kr., fremgår det af en børsmeddelelse

Salget forventes desuden at påvirke egenkapitalen positivt med 18 mio. kr.

Læs også
Gabriel forbedrer indtjeningen
Kvadrat deler designer med Dior