Foto: F. Engel

Overskud til F. Engel

F. Engels seneste regnskab byder endnu en gang på tocifret millionoverskud, men der er tale om en nedgang i forhold til året før.

11.11.2014

F. Engel Konfektion A/S har offentliggjort sit nye årsregnskab med afslutning den 31. maj 2014. Hoved- og nøgletallene for koncernen viser, at F. Engel kom ud med et resultat efter skat på 11,4 mio. kr. mod 16 mio. kr. året før. Nettoomsætningen lå uforandret på omkring 283 mio. kr.
Koncernen har en egenkapital på 214 mio. kr. og en overskudsgrad - driftsresultat i procent  af nettoomsætning - på 5.
De væsentligste aktiviteter består af produktion og salg af jagttøj, arbejdsbeklædning og herrebukser under navnet Sunwill.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at koncernens forventning til fremgang ikke blev indfriet, dog er aktivitetsniveauet fastholdt. Konkurrencevilkårene har resulteret i en vigende bruttofortjeneste.F. Engels intensivering af indsatsen på eksportmarkederne er fortsat og har betydet øgede omkostninger. Det er led i en strategi om at opnå mindre afhængighed af hjemmemarkedet.

Ledelsen udtaler i beretningen, at den betragter de vanskelige økonomiske tendenser som udgangspunktet for de fremtidige konkurrencevilkår.

F. Engel-koncernen genererer et positivt resultat i et år, hvor vilkårene på de fleste markeder fortsat er meget pressede, hedder det. De iværksatte initiativer til fremtidssikring af virksomheden viser vækst, lyder det afslutningsvist i ledelsesberetningen.

F. Engel forventer fremgang i koncernens økonomiske udvikling i regnskabsåret 2014/15.

Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil