PWT group, der blandt andet står bag modebrandet Lindbergh, præsenterer flot regnskab

Foto: Lindbergh

Stærk udvikling i PWT Group i 2013/14

Herretøjskoncernen PWT Group fortsatte fremgangen i regnskabsåret 2013/14 og forbedrede både omsætning og driftsresultat.

28.11.2014

PWT Group står bag PWT Brands, som ejer mærkerne Lindbergh, Shine Original og Bison med flere samt driver de to herretøjskæder Tøjeksperten og Wagner. Tøjeksperten er Danmarks største herretøjskæde med 102 butikker fordelt over hele landet, mens Wagner har 53 butikker i Danmark og 17 i Norge.

Den positive udvikling var primært drevet af vækst i salget af egne brands i Danmark og på eksportmarkederne. De to herretøjskæder vandt markedsandele og fastholdt indtjeningen i et udfordrende dansk detailmarked.

I 2013/14 udgjorde den samlede omsætning 853 mio. kr. mod 832 mio. kr. i det foregående regnskabsår, og indtjeningsvæksten fortsatte med et driftsresultat (EBITDA) på 85 mio. kr. mod 73 mio. kr. året før.

Resultatet før skat steg til 54 mio. kr. mod 18 mio. kr. i det foregående regnskabsår.
Det gennemsnitlige ansat heltidsansatte var 553, og der var 428 mio. kr. i egenkapital ved regnskabsårets afslutning.

PWT Brands udvidede forretningen planmæssigt og løftede både omsætning og indtjening som følge af en fokuseret indsats på eksportmarkederne samt fortsat udvidelse af salgsorganisationen.

Tøjeksperten- og Wagner-kæderne vandt markedsandele og er, efter eget udsagn, godt positioneret til vækst, når markedsbetingelserne forbedres.

Vækst i eksport og flere butikker
PWT Group oplevede en markant stigning i antallet af nye eksportkunder – primært båret af de to brands Lindbergh og Shine Original – ligesom det samlede antal af butikker i detailkæderne steg i årets løb som følge af tilgang af nye franchisebutikker.

- Vi er godt tilfredse med årets resultater og den forretningsmæssige udvikling, der forløb som forventet. Vi har et godt tag i kunderne og kunne ved regnskabsårets afslutning tælle flere end en halv million loyale medlemmer af vores kundeklub. Det er en stærk udvikling, og da vi samtidig havde solid fremgang i eksportsalget og vandt markedsandele i detailkæderne Tøjeksperten og Wagner, er vi godt positioneret til at accelerere væksten, når det danske marked retter sig efter en række sløje år, siger adm. direktør Ole Koch, PWT Group. 

Solidt grundlag for fortsat udvikling
PWT Group optimerede driften i de to detailkæder og investerede i fortsat vækst i PWT Brands. Den højere omsætning samt reducerede faste omkostninger bidrog til den positive udvikling, og i årets løb blev brandporteføljen styrket med købet af brandet Junk de Luxe, som fra foråret 2015 vil bidrage til koncernens forventede fortsatte omsætningsvækst.

- Styrkelsen af vores brandportefølje og effektiviseringen af driften skaber et solidt grundlag for en fortsættelse af den positive udvikling i PWT Group samt en forbedring af vores markedsposition og indtjening, siger Ole Koch.

Selvom de udfordrende markedsvilkår ventes at fortsætte i 2014/15, forventer PWT Group at øge både omsætning og driftsresultat (EBITDA). Udviklingen forventes at blive drevet af fortsat fremgang i PWT Brands og eksportsalg til uafhængige forhandlere, mens detailkæderne forventes at vinde markedsandele i den vigende danske detailhandel.
PWT Group ejes 66% af Polaris Private Equity. Blandt de øvrige aktionærer er selskabets direktion og bestyrelse samt tidligere ejere.

Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil