Foto: Ocean Textile Group

Tilfredsstillende Ocean-resultat

Ocean Textile Group A/S har offentliggjort regnskabet for 2013/2014 med afslutning 30. juni 2014.

05.12.2014

Hovedaktiviteten bestod i lighed med tidligere år af produktion af regntøj og arbejdstøj.
Årets bruttofortjeneste udgjorde 16,5 mio. kr., hvilket er på niveau med de 16,6 mio. kr. i året før. Det ordinære resultat efter skat udgjorde 6,6 mio. kr. mod 6,9 mio. kr. i 2012/2013.
Årets resultat var påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med erhvervelsen af aktiviteten i Abeko Sverige samt tilpasning af organisationen i Sverige. Desuden blev der i årets løb fortaget store investeringer i markedsføring.
Ledelsen finder på den baggrund årets resultat tilfredsstillende.
For det kommende år forventes markant øget aktivitet og resultat.
Ocean Textile Group A/S havde ved regnskabsårets afslutning en egenkapital på 42 mio. kr.
Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil