Foto: Esprit

Tocifret mio-underskud til Esprit i Danmark

For fjerde år i træk er der røde tal på bundlinjen for den danske afdeling af Esprit.

08.01.2015

Esprit de Corp, Danmark A/S, der er moderselskab til Esprit AS (Norge), Esprit Sweden AB (Sverige) og ESP Clothing Finland Oy (Finland), har fremlagt sit regnskab for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Nettoomsætningen blev 322,6 mio. kr. i 2013/14 mod 404,9 mio. kr. året før – det er tredje år i træk med tilbagegang i omsætningen. Det samme er tilfældet med bruttofortjenesten, der i sidste regnskabsår udgjorde 77,4 mio. kr. mod 42,2 mio. kr. i det nye regnskab.
Årets resultat efter skat blev minus 17,6 mio. kr. mod minus 10,8 mio. kr. i 2012/13. De seneste fire regnskaber har vist røde tal på bundlinjen. Egenkapitalen er dog særdeles solid med 143,2 mio. kr.

Hovedaktiviteten består i køb og salg af Esprits egne produkter i såvel engroshandel som detailhandel.

Der var gennemsnitlige 104 medarbejdere i selskabet i regnskabsårets løb.

Ifølge ledelsesberetningen udgør resultaterne fra Norge, Sverige og Finland et tab på i alt 7,7 mio. kr., som er indregnet i det samlede resultat.

Beslutningen om at lukke egne detailbutikker i Danmark, Sverige, Finland og Norge udvikler sig planmæssigt. Der er ved årets udgang hensat omkostninger til forventet nedlukning, herunder tabsgivende lejekontrakter.

Omsætningstilbagegangen skyldes et fald i både engros- og detailsalget i Finland og Danmark.

Ledelsen konkluderer, at resultatet er utilfredsstillende, men forventningerne til næste regnskabsår er et positivt resultat.
Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil