Foto: Lindbergh

PWT-vækst trods udfordrende markedsvilkår

PWT Group A/S har offentliggjort regnskabet for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014.

17.02.2015

Præcisering af 18. februar 2015De benyttede regnskabstal stammer fra et underselskab, og er derfor ikke samstemmende med koncernen PWT Holding A/S' regnskab. Derfor er der tal, der ikke er retvisende for det samlede billede. Eksempelvis var PWT Holding A/S' overskud efter skat DKK 38 mio., mens det herunder fremgår, at der var et minus på DKK 8 mio. Textuelt beklager al eventuel forvirring om koncernens regnskab.

Nøgletallene viser, at selskabet havde vækst i nettoomsætningen, som steg fra 771 mio. kr. til 795 mio. kr.

Sammenligningstallene er tilpasset den nuværende koncernstruktur, hvor moderselskabet PWT Group A/S, der tæller aktiviteterne i Tøjeksperten, Wagner og PWT brands, ejer PWT Norway og PWT Germany.
PWT Group A/S er ejet af PWT Holding A/S. Resultatet af ordinær primær drift i PWT Group A/S godt og vel fordobledes fra 15 mio. kr. til 31 mio. kr. i 2013/14.
Årets resultat efter skat endte dog i minus 8 mio. kr., hvilket imidlertid er en klar forbedring fra året før, hvor bundlinjen landede på minus 27 mio. kr.
Egenkapitalen i moderselskabet var i lighed med året før 398 mio. kr.
Det gennemsnitlige antal heltidsansatte medarbejdere var 506.

PWT’s brands og detailkæder
PWT’s egne detailkæder Wagner og Tøjeksperten drives under separate navne og med fokus på forskellige målgrupper.
Tøjeksperten er Danmarks største herretøjskæde med 103 butikker fordelt over hele landet, hvoraf 63 ejes af koncernen, mens 40 drives på franchisevilkår. 
Wagner består af 54 butikker i Danmark og 15 i Norge. 23 danske og 14 norske butikker ejes af koncernen, mens de resterende drives som franchise. Wagner sælger primært koncernens egne brands, mens Tøjeksperten forhandler både egne og eksterne mærker. PWT Brands udvikler, producerer og sælger brands som Lindbergh, Shine, Bison, Morgan, Jack’s og Huzar. Porteføljen blev i 2014 udvidet med Junk de Luxe. Ud over salg i egne kæder sælges mærkerne hos over 1.000 uafhængige forhandlere i 20 lande.

Egne brands bidrager positivt
Ifølge ledelsesberetningen skyldes den positive udvikling i regnskabsåret primært øget salg af egne brands, effektivisering af driften og fortsat optimering af indtjeningen. Udviklingen i omsætning og indtjening i engrosvirksomheden var positiv.

De to herretøjskæder fastholdt stort set indtjeningen og øgede markedsandele i Danmark i et udfordrende detailmarked for herretøj, som PWT Group vurderer er faldet med omkring 3%. Der var en tilgang af otte franchisetagere i 2013/14.

Detailkædernes kundeklubber har nu 529.000 medlemmer og er i årets løb vokset med 100.000 medlemmer.

PWT Brands udvider forretningen planmæssigt og løfter både omsætning og indtjening som følge af en fokuseret indsats på eksportmarkederne samt fortsat udvidelse af salgsorganisationen. Lindbergh-brandet er blandt koncernens succeshistorier, idet omsætningen på dette mærke er vokset med 20%.

Ledelsen forventer stigning
Driftsresultatet anser ledelsen med Ole Koch Hansen i spidsen som adm. direktør som tilfredsstillende og i overensstemmelse med de forventninger, som blev oplyst i sidste års regnskab.

I det kommende regnskabsår forventer ledelsen trods fortsat udfordrende markedsvilkår en stigning i omsætningen som følge af øget eksport af koncernens brands til uafhængige forhandlere og ved fortsat at vinde markedsandele i detailkæderne. Forventningerne understøttes af en positiv udvikling i regnskabsårets første kvartal samt en positiv udvikling i koncernens eksportordrebeholdning.

Optimeringen af driften forventes endvidere at medføre et forbedret driftsresultat i det kommende regnskabsår.

Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil