Foto: Boo George for Tiger of Sweden

Halvårsregnskab fra IC Group

IC Group har offentliggjort halvårsregnskabet for 2014/15. Det byder på fremgang i omsætningen, men nedgang i resultatet.

05.02.2015

De første seks måneder af regnskabsåret 2014/15 viser en omsætningsstigning fra 1,38 mia. kr. i første halvår af 2013/14 til 1,43 mia. kr.

Koncernens resultat af primær drift (EBIT) for fortsættende aktiviteter blev 162 mio. kr. mod 166 mio. kr. i samme periode året før.

Tallet er påvirket af engangsomkostninger på 12 mio. kr. til en mulig sag om indirekte skatter.

Bundlinjen blev 107 mio. kr. mod 137 mio. kr. i første halvår af 2013/14.

Sammenligningstallene er tilpasset, idet ophørte aktiviteter er udskilt.

IC Group har 1.054 medarbejdere omregnet til fuldtidsansatte.

Ifølge selskabsmeddelelsen var regnskabsårets første halvår præget af et fortsat afdæmpet forbrug samt vejrforhold, som i Norden og det øvrige Europa var ugunstige for koncernens brands. Effekten af disse faktorer har varieret fra brand til brand, men har overordnet haft negativ indvirkning på koncernens resultatudvikling i første halvår, skriver ledelsen. Resultatet var endvidere påvirket negativt af overskydende kapacitetsomkostninger med 8 mio. kr.

De enkelte brands bidrog i halvåret med følgende resultater af primær drift:

Peak Performance: 103 mio. kr. mod 91 mio. kr. halvåret før

Tiger of Sweden: 51 mio. kr. mod 45 mio. kr. halvåret før

By Malene Birger: 8 mio. kr. mod 13 mio. kr. året før.

Reduktionen i By Malene Birgers indtjening skyldes ifølge selskabsmeddelelsen kollektionsafledte omsætningsforskydninger, lavere bruttomargin og øgede kapacitetsomkostninger.

Omsætningen i IC Groups ikke-kerneforretning faldt med 5,2% i første halvår.
Saint Tropez øgede omsætningen i andet kvartal og kompenserede dermed delvist for den negative udvikling i første kvartal.
Der var positiv omsætningsudvikling i Designers Remix i første halvår.
Resultat af primær drift på ikke-kerneaktiviteter blev 13 mio. kr. mod 17 mio. kr. i samme halvår året før.

Koncernens premium brands ventes at fortsætte den positive udvikling med vækst i 2014/15, og koncernens samlede omsætning forventes at stige som følge heraf. Således forventes en omsætning for koncernens fortsættende

aktiviteter for hele året at lande i niveauet 2,6-2,65 mia. kr.

IC Group forventer et resultat af primær drift for koncernens fortsættende aktiviteter på 170-210 mio. kr. for hele året. 

Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil