JBS præsenterer solidt overskud for 2013/14

Foto: JBS

Atter solidt regnskab fra JBS

Bruttofortjenesten steg for JBS Textile Group, men resultatet blev mindre end det foregående år.

19.02.2015

JBS Textile Group A/S kom ud af regnskabsåret 2013/14 - der løber fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014 - med en bruttofortjeneste, der øgedes fra 70,7 mio. kr. til 71,5 mio. kr., mens resultatet af ordinær primær drift faldt fra 13,4 til 9,6 mio. kr.
Årets resultat efter skat landede på 6,7 mio. kr. mod 10,3 mio. kr. året før.

JBS havde ved regnskabsårets udgang 101.792 mio. kr. i egenkapital, og der var gennem året gennemsnitligt ansat 253 fuldtidsmedarbejdere.I lighed med tidligere er koncernens hovedaktivitet produktion, indkøb og afsætning af tekstilvarer, primært undertøj.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at der i regnskabsåret er afholdt omkostninger til udvidelse af organisationen og til udvikling af selskabets markedsposition, blandt andet i forbindelse med varemærket CR7.
I årets løb er der fejret 75 års jubilæum, det 100% ejede datterselskab Intimo.dk A/S er fusioneret med selskabet, mens ejendomme med beliggenhed i Herning er spaltet ud i et særskilt selskab.

Ledelsen anser koncernens resultat som tilfredsstillende under hensyntagen til ovennævnte.
Den forløbne del af indeværende regnskabsår viser fremgang i forhold til regnskabsåret 2013/14, og ledelsen forventer, at koncernen kan udvikle sin position på markederne. Årets resultat for 2014/15 forventes at ligge på et højere niveau end i 2013/14.

Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil