Erhvervsbeklædning har været en god forretning for Kentaur fra Fredericia i 2013/14

Foto: Kentaur

Markant fremgang til Kentaur

I det forgangne år er salget af erhvervsbeklædning gået godt for Kentaur, som også har styrket indtjeningen.

05.03.2015

Erhvervsbeklædningsvirksomheden Kentaur A/S med base i Fredericia har offentliggjort sit regnskab for 2014.
Regnskabet viser fremgang på alle fronter.

Bruttofortjenesten steg fra 33,5 mio. kr. i 2013 til 37,7 mio. kr. i 2014.
Resultatet af ordinær primær drift steg fra 5,4 mio. kr. til 9,9 mio. kr., mens resultatet før finansielle poster steg fra 5,7 mio. kr. i 2013 til 9,6 mio. kr. i 2014.
Årets resultat før skat steg fra 1,5 mio. kr. til 7,1 mio. kr., mens bundlinjen landede på 5,5 mio. kr. i 2014 mod 1,0 mio. kr. i 2013.

Egenkapitalen var ved regnskabsårets udgang 24,2 mio. kr.
Af ledelsesberetningen fremgår det, at Kentaur i årets løb har indgået kundekontrakter med flere internationale Textile Service-virksomheder, hvilket har påvirket resultatet positivt, og det samme vil gøre sig gældende i 2015.

Som led i virksomhedens fortsatte vækst og strategi har selskabet valgt at tilbagekøbe 15 procent af aktierne fra en af selskabets aktionærer.

I slutningen af 2014 besluttede selskabet at opdatere den eksisterende strategiplan og reducere den fra fem år til en fortløbende tre års strategi. Strategien bygger på øget omsætning, fortsat optimering af værdikæden og dermed øget indtjening.
I 2014 har Kentaur styrket organisationen til sikring og udbygning af positionen inden for Textile Service i EU.
Ledelsen forventer vækst i resultatet for 2015.

Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil