Ganni oplever fortsat fremgnag på alle fronter

Foto: Ganni

Vækst i top- og bundlinje hos Ganni

Modevirksomheden oplever fremgang på alle fronter, og forventer at fortsætte den gode udvikling.

23.03.2015

Ganni A/S har offentliggjort sit regnskab for 2014. Bruttofortjenesten steg fra 20,2 mio. kr. til 28,8 mio. kr. i 2014. Resultatet før skat steg fra 3,2 mio. kr. til 4,9 mio. kr. Selskabets resultatopgørelse for 2014 viser et overskud på 3,5 mio. kr. efter skat mod 2,2 mio. kr. i 2013. Årets resultat er påvirket negativt af udviklingen i tilknyttede virksomheder. Egenkapitalen var ved regnskabsårets udgang 11,1 mio. kr.
Selskabet har realiseret en væsentlig stigning i omsætningen, og årets resultat anses ifølge ledelsesberetningen som værende tilfredsstillende.
Selskabet har fået tilsagn om opretholdelse af kreditfaciliteter for det kommende år, hvilket sikrer gennemførelsen af planlagte aktiviteter.
Ledelsen med adm. direktør Nicolaj Reffstrup ved roret forventer fortsat stigende omsætning og et forøget positivt resultat før renter. Den forløbne del af 2015 har bekræftet disse forventninger.

Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil