Foto: Me Too som blev en del af Brands4Kids med opkøbet af aktiviteterne i Spirit Wholesale

Brands4kids forbedrer bundlinjen trods udfordret marked

Regnskabet for 2014 viser en forbedret bundlinje for Brands4Kids. Ledelsen er tilfreds men beretter samtidig om fortsatte eksterne udfordringer.

21.04.2015

Børnetøjsvirksomheden Brands4kids fra Herning, der i regnskabsåret stod bag mærkerne Pippi, CeLaVi, Mala og Minymo, har offentliggjort sit regnskab for 2014.
Regnskabet viser en status quo på bruttoresultatet, der landede på 19 mio. kr. mod 19,1 mio. kr. i 2013. Driftsresultatet udgjorde 6,5 mio. kr. mod 5,7 mio. kr. året før, mens årets resultat efter skat blev forbedret fra 2,7 mio. kr. i 2013 til 3,8 mio. kr. i 2014.
Egenkapitalen udgjorde ved regnskabsårets udgang 12,6 mio. kr.

Ifølge ledelsesberetningen påvirker den finansielle krise fortsat selskabets traditionelle afsætningskanaler og kombineret med et faldende fødselstal specielt i Danmark, er detailhandlen under pres. Handel på nettet er med til at øge aktiviteterne, og Brands4kids har i regnskabsåret fortsat sin fokus på afsætning gennem denne salgskanal. Et presset marked med skærpet konkurrence har påvirket selskabets indtjening, og set i lys af markedsforholdende anser ledelsen årets resultat som tilfredsstillende.

I februar 2015 erhvervede Brands4kids alle aktiviteter i Spirit WholeSale, herunder mærkerne Me Too og Next Level.

Selskabet forventer stigende aktivitet og indtjening i indeværende regnskabsår.