Mascot leverer flot regnskab for 2014

Foto: Mascot International A/S

Rekordår for Mascot

Arbejdstøjsvirksomheden fra Silkeborg kommer ud af 2014 med flot fremgang på alle fronter.

07.04.2015

Mascot International A/S, der udvikler, producerer og sælger erhvervsbeklædning og sikkerhedsfodtøj, har offentliggjort sit regnskab for 2014.

Nøgletallene viser fremgang på alle felter. Nettoomsætningen i koncernen steg fra 581 mio. kr. til 628 mio. kr., mens resultatet før skat blev 81 mio. kr. mod 51 mio. kr. i 2013. Det er det hidtil bedste resultat i virksomhedens historie. Årets resultat øgedes fra 37 mio. kr. i 2013 til 61 mio. kr. på bundlinjen i 2014.

Gennem kriseperioden fra 2009 og fremefter har virksomheden formået at øge omsætningen med 52%.

Forventningen om en positiv udvikling i såvel omsætning som indtjening blev indfriet, og ledelsen anser resultatet som tilfredsstillende.

Egenkapitalen var ved regnskabsårets udgang 329 mio. kr.

Koncernen havde i 2014 gennemsnitligt 2021 medarbejdere. En ny fabrik i Laos har medført et stigende ansat ansatte.

Der budgetteres i 2015 med en fortsat positiv udvikling i omsætningen, mens indtjeningen sandsynligvis vil falde lidt på grund af US-dollarens udvikling. Mascot har valgt ikke at vælte den fulde stigning i priserne over på kunderne, da virksomheden vægter langsigtede kunderelationer højere end kortsigtet indtjening, skriver ledelsen i årsberetningen.

Michael Grosbøl er adm. direktør for Mascot, som har hovedsæde i Silkeborg.

Læs også
Mascot i rekordsalg

Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil