Atter mio-resultat fra SisterS Point

Trods tilbagegang præsenterer SisterS Point alligevel pænt overskud i 2014.

21.04.2015

SisterS Point har offentliggjort sit regnskab for 2014.

Bruttofortjenesten udgjorde 28 mio. kr. i 2014, og driftsresultatet landede på 12,3 mio. kr.
Resultatet før skat blev 12,4 mio. kr. mod 20,9 mio. kr. årets før.
Bundlinjen lød herefter på 9,4 mio. kr., og ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende. Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt, hedder det i ledelsesberetningen.