Atter fremgang hos Mos Mosh

Modevirksomheden fra Kolding har atter vækst over hele linjen.

08.05.2015

Af Helle Mathiesen, freelance journalist.

Efter et enkelt år med en mindre tilbagegang er Mos Mosh A/S atter tilbage på vækstsporet. Det nyligt offentliggjorte regnskab for 2014 viser således fremgang i såvel bruttofortjeneste, primær drift og resultat efter skat.

Bruttofortjenesten steg fra 15 mio. kr. i 2013 til 17,5 mio. kr. i 2014, mens resultatet af ordinær primær drift blev 11 mio. kr. mod 10 mio. kr. året før.

Bundlinjen udgjorde 8,3 mio. kr. i 2014 mod 7,6 mio. kr. i 2013.

Egenkapitalen var ved årets udgang 4,5 mio. kr.
Ledelsen med Kim Hyldahl i spidsen som adm. direktør erklærer sig tilfreds med resultatet, som skyldes en tilfredsstillende udvikling i aktiviteterne og vækst i omsætningen i 2014. På grundlag af en fortsat positiv udvikling i ordreindgangen forventer ledelsen også en tilfredsstillende vækst i omsætningen i 2015 og et bedre resultat.