Foto: Noa Noa Miniature

Noa Noa med fortsat mio.-underskud

Ledelsen erklærer sig skuffet over resultatet, som ikke indfriede forventningerne til året.

04.06.2015

Noa Noa ApS har offentliggjort sin årsrapport for koncernen i 2014.
Koncernens nettoomsætning landede på 410 mio. kr. sammenlignet med 456 mio. kr. i 2013. Resultatet før finansielle poster gav et underskud på 23,1 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til året før, som gav minus 32,2 mio. kr.

Årets resultat efter skat gav minus 40,5 mio. kr. mod minus 34,4 mio. kr. i 2013.
Det var fjerde  regnskabsår i træk med underskud.

Egenkapitalen udgjorde 41,4 mio. kr. ved regnskabsårets udgang.

Koncernen beskæftigede pr 31. december 2014 271 ansatte, hvilket er væsentligt lavere end på samme tid året før, hvor der var 311 ansatte. Hovedparten er beskæftiget i butikkerne i Skandinavien.
Regnskabet omfatter moderselskabet Noa Noa ApS og de 100% ejede datterselskaber.

Retailomsætningen i egne butikker og online endte på 219 mio. kr. mod 235 mio. kr. året før, mens wholesale-aktiviteterne i franchise- og multibrandbutikker endte på 191 mio. kr. mod 220 mio. kr. i 2013.
Tilbagegangen i wholesalekanalen skyldes ifølge ledelsen fortsat tilbagegang i antallet af multibrandkunder.

Levede ikke op til forventninger
En del af faldet i retailomsætningen begrundes i fortsat trimning af forretningen med nedlukning af urentable butikker. Egen retail oplevede en tilbagegang i like-for-like omsætningen, dog delvist opvejet af fortsat vækst i e-handelskanalen.

Selskabet har oplevet en faldende bruttofortjeneste som en konsekvens af faldende omsætning, højere rabatniveauer samt fortsat stigende råvarepriser.
Resultatet er for koncernen og moderselskabet skuffende og har ikke levet op til forventningerne, hedder det i ledelsesberetningen.
Overordnet forventer ledelsen, at 2015 fortsat vil være et konsolideringsår med fortsat fald i omsætningen, men på baggrund af de omkostningstilpasninger, der er gennemført i 2012-2014 samt primo 2015, forventes et resultat på niveau med 2014.