Foto: Müller Textil

Thygesen mere end fordobler resultatet

Tekstilkoncernen Thygesen Textile Group A/S kommer ud af sidste regnskabsår med et resultat på over 20 mio. kr.

03.07.2015

Thygesen Textile Group, som har hovedsæde i Ikast og ejes af Niels Laurits Thygesen, har netop præsenteret sit seneste regnskab. Det viser en fremgang i koncernomsætningen fra 154 mio. kr. i 2013/14 til 164 mio, kr. i 2014/14. 46 % af omsætningen kommer fra det danske marked, mens den resterende omsætning stammer fra eksportmarkederne, hvor Europa tegner sig for den klart største del.

Koncernresultatet ender på 20,28 mio. kr. i 2014/15 mod 8,66 mio. kr. i det foregående regnskabsår. Afkastningsgraden hæves fra 6 % i 2013/14 til 13 % i det forgangne regnskabsår.

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Thygesen Textile Group A/S samt dattervirksomheder, hvor Thygesen Textile Group A/S råder over 50 % af stemmerne eller udøver en bestemmende indflydelse.  

Koncernen består således af ejerandele i Thygesen Textile Solutions A/S, Ikast, og i det tyske selskab Müller Textil GmbH, ligesom selskabet har porteføljeinvesteringer i tyske og danske boligejendomme.

Thygesen Textile Group beretter, at resultatet er præget af fremgang inden for alle koncernens forretningsområder.

Selskabet Thygesen Textile Solutions A/S (TTS) ejes 50 % af Thygesen Textile Group. De resterende 50 % ejes af Niels Laurits Thygesens sønner, Jens og Morten Thygesen. TTS tilbyder tekstilløsninger inden for forskellige segmenter og har præsteret et nettoresultat på 9 mio.kr. mod godt 1 mio.kr. sidste år. Driftsselskaberne under TTS er:

  • Ease.dk A/S
  • The Headwear Company A/S
  • Thygesen og Birk Fabrics A/S
  • Innflow A/S
  • Thygesen Textile Vietnam Ltd.

Alle oplyses at bidrage positivt til resultatet.

En anden væsentlig del af Thygesen Textile Group A/S forretning er en ejerandel i det tyske selskab Müller Textil GmbH, der har realiseret en væsentlig stigning i både omsætning og indtjening, især inden for salg af tekstilprodukter til automobilindustrien.

I forbindelse med regnskabets offentliggørelse udtaler Niels Laurits Thygesen:

- Vi glæder os over, at Thygesen Textile Solutions for 2. år i træk udviser stor fremgang i indtjeningen og er lykkedes med en turnaround af virksomheden. Endvidere, at vi har et fortsat meget positivt afkast af vores ejerandel i Müller Textil i Tyskland. Vi forventer en fortsat positiv udvikling inden for alle forretningsområder.

Egenkapitalen øges til 114 mio. kr. mod 96 mio. kr. i 2013/14. Thygesen Textile Group koncernen har 159 ansatte.  

Læs også
Thygesen i fremdrift
Thygesen Fabrics generationsskifter