IC Group nedlægger 63 stillinger

Ingen overraskelser hos IC Group

Overraskelser kan være af god eller dårlig karakter, men i IC Groups årsregnskab er der ingen af delene. Hvilket ikke er så skidt.

02.09.2015

Af Anders Skou Kristiansen, ask@dmogt.dk

En omsætning på 2.638 millioner kroner, 2,9 procent vækst og et resultat af primær drift på 207 millioner kroner lyder meget godt. Hos IC Group var det faktisk nærmest det, som firmaet allerede havde kalkuleret med.

Under IC Groups paraply står premiummærker som Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger i læ. Alle har de gjort det godt i det forgangne regnskabsår, hvis vi kigger på tallene.

Peak Performance har fart på skiene og har set omsætningen stiger med to en halv procent det sidste år. Det betyder, at omsætningen ved afslutningen af regnskabsåret ligger lige under én milliard: 953 millioner sniger brandet sig op på. EBIT rammer 107 millioner, hvilket også giver en EBIT-margin på 11,2 procent sammenlignet med sidste års 7,8 procent. En fin stigning, men ikke noget, der truer Tiger og Sweden-delen af koncernen.

Den svenske tiger springer fra en omsætning på 883 millioner til en på 943 millioner. Omregnet til vækst er det en stigning på 6,9 procent, eller 10,1 procent, hvis der omregnes til lokal valuta. Dette skyldes valutakurser.

EBIT-marginen blev forbedret fra 10,5 til 11,9 procent, hvilket samtidig betyder, at EBIT blev 19 millioner højere end det foregående år.

Den danske darling By Malene Birger oplevede også vækst. Omsætningen steg til 342 millioner sammenlignet med 326 millioner i forrige regnskabsår. Resultatet af det er en vækstrate på 4,8 procent eller seks procent rent, når der omregnes til danske kroner.

EBIT ligner sig selv fra året forinden og lander én million højere på 29 millioner. EBIT-marginen falder marginalt med 0,1 procent til 8,5. 

Ikke kun positivt
Der har dog ikke kun været vækst i IC Group.

Resultat af primær drift for de fortsættende aktiviteter blev 207 millioner kroner (221 mio. DKK). Således realiserede koncernen en EBIT-margin på 7,8 procent (8,6%).

EBIT var negativt påvirket af overskydende kapacitetsomkostninger på 26 millioner kroner relateret til den frasolgte Mid Market division samt af en ekstraordinær hensættelse i 2. kvartal på 12 millioner kroner. Justeret for overskydende kapacitetsomkostninger og den ekstraordinære hensættelse var EBIT-marginen 9,3%.

IC Group realiserede et resultat efter skat på 140 millioner kroner mod 165 millioner kroner i regnskabsåret 2013/14.

Regner med vækst næste år
IC Group forventer, at den positive udvikling fortsætter i det kommende regnskabsår. Især koncernens premiumbrands skal drive den positive udvikling, forklarer Mads Ryder, Group CEO hos IC Group, i en pressemeddelelse.

- Vi har et klart og entydigt fokus på Premium segmentet, og vi har tre stærke Premium brands, som i år har leveret gode og tilfredsstillende resultater. Nu har vi en struktur, som understøtter de vækstplaner, vi har for hver af de tre brands. De har alle et stærkt potentiale for fortsat international ekspansion. Det potentiale skal høstet, og vi skal udnytte alle de muligheder, vi ser forude. Vi skal og vil levere mere, end vi gør i dag – både hvad angår vækst og indtjening. Det er vi fast besluttet på, siger han.

For koncernens kerneforretning forventes den positive udvikling at fortsætte, hvilket vil drive koncernens samlede omsætnings- og indtjeningsudvikling. Konkret betyder det, at der forventes en vækst i omsætningen i størrelsesordenen 4 procent, mens EBIT-marginen forventes i størrelsesordenen 10 procent.. Investeringer forventes i niveauet tre til fire procent af den årlige omsætning.

Har du aktier i IC Group, kan du roligt tælle dine aktier og gange med fire. Det er nemlig bestyrelsens forslag, at der udloddes fire kroner per aktie. Dette skal dog godkendes ved en generalforsamling.   

Læs også
Halvårsregnskab fra IC Group
IC Group skærer til
IC Group sælger hovedkontor