Foto: Viking Rubber Company

Frem og tilbage for Viking Rubber

Den fynske leverandør af fritids- og erhvervsbeklædning har øget bruttofortjenesten, men indtjeningen har ikke kunnet følge med.

13.10.2015

Bruttofortjenesten i A/S Viking Rubber Company er steget fra 5,5 mio. kr. i 2013/14 til 7,2 mio. kr. i det forgangne regnskabsår 2014/15. Bundlinjen er dog ikke steget tilsvarende. Her har fritids- og erhvervsbeklædningsleverandøren måttet realisere en tilbagegang fra et overskud på 919.000 i 13/14 til et mindre årsresultat på 237.000 kr. i det forgangne år. Af ledelsesberetningen fremgår det, at den forringede indtjening især skal tilskrives den høje dollarkurs. Alligevel erklærer ledelsen sig tilfreds.

Når ledelsen taler om fremtiden, sker det i positive vendinger. Viking Rubber arbejder på at styrke sin position i forhold til offentlige udbud, et område som selskabet allerede har taget fat på med succes. Derudover har virksomheden investeret i produktudvikling og styrket sig personalemæssigt på området. Det forstærker ledelsens tro på fremtiden, og af beretningen fremgår det, at man kan forvente en del lanceringer af nye produkter i det kommende år.

Viking Rubber med direktør Kurt M. Andersen i spidsen har i år kunnet fejre 80 års jubilæum. Selskabet med base i Faaborg har ved regnskabets afslutning en egenkapital på 11,7 mio. kr.  

Læs også
Viking Rubber fejrer 80 års jubilæum med syv nationer