Deerhunter er et af de brands, som indgår i F. Engel koncernen

Foto: Deerhunter - et de brands som indgår i F. Engel koncernen

Fremgangsrigt år for F. Engel

F. Engel Konfektion A/S forventede økonomisk vækst i 2014/15. De forventninger er blevet realiseret med fremgang på både top- og bundlinje.

30.10.2015

F. Engel Konfektion A/S har netop præsenteret sit årsregnskab. Koncernen, som primært gør i herrebenklæder, arbejds- og jagttøj, har formået at øge både omsætningen og indtjening i regnskabsåret 2014/15.

Koncernens nettoomsætning udgør 294 mio. kr. mod 283 mio. kr. sidste år. Driftsresultatet er også blevet forbedret til 23,6 mio. kr. mod 14,2 mio. kr. året før. Den flotte udvikling gør sig også gældende på bundlinjen, hvor årets resultat havner på 18,9 mio. kr., hvilket er en markant forbedring i forhold til året før, hvor tallet var 11,4 mio. kr.

I ledelsesberetningen hæfter ledelsen i den familieejede virksomhed sig ved, at den forventede fremgang er opnået. Ligeledes bemærkes det, at en intensivering på de forskellige markeder er fortsat, uden at det har øget omkostningsniveauet. Ledelsen noterer sig, at markedsomstændighederne er blevet hårdere rent økonomisk, men at koncernen er gearet til at agere på de vilkår.

Med det oparbejdede kapitalberedskab vurderer ledelsen, at koncernen er vel rustet til at møde fremtidens udfordringer. Ledelsen forventer fremgang i den økonomiske udvikling i 2015/16.

Selskabet har en egenkapital på 230,8 mio. kr. ved regnskabets afslutning. Medregner man minoritetsinteresser er det tal 233,3 mio. kr.

F. Engel Konfektion A/S står bag de to arbejdstøjsbrands FE Engel og Workzone, jagt- og fritidstøjsmærket Deerhunter og Sunwill herrebukser. F. Engel har base i Haderslev og har to fabrikker i Litauen. Virksomheden har eksisteret siden 1927.