Foto: Gabriel

Betragtelig omsætningsvækst i Gabriel

Tekstilvirksomheden Gabriel har realiseret en vækst, som er markant højere end forventet. På grund af omfattende investeringer har resultatet dog ikke gennemgået samme udvikling.

18.11.2015

Af Simon Hansen, sh@dmogt.dk

Ledelsen forventede egentlig kun en vækst i omegnen af 5 %, men alligevel kunne Gabriel Holding A/S, med adm. direktør Anders Hedegaard Petersen i spidsen, konstatere en organisk omsætningsvækst på hele 20 %. Dermed omsætter den aalborgensiske tekstilvirksomhed for 337,7 mio. kr. mod 281,8 mio. kr. sidste år. Den markante omsætningsstigning sker som en følge af vækst i alle forretningsenheder og på stort set alle markeder. Den største vækst tegner Europa (+25%), USA (+32%) og Asien (+55 %) sig for. Men også i Danmark formåede Gabriel at øge omsætningen. Her steg omsætningen således 18 %. Eksportandelen er uændret på 89 %.

Etablering i Polen påvirker indtjeningen
Gabriels primære resultat (EBIT) stiger 9 % til 27,4 mio. kr., hvilket er i tråd med det forventede driftsresultat i omegnen af 26-27 mio. kr. Ifølge Gabriel skal grunden til den lavere resultatfremgang i forhold til omsætningsvæksten primært findes i to forhold. Hovedårsagen er den planlagte etablering af polsterproduktion i Polen, som har medført omkostninger til indkøring af nye produkter, medarbejdere, ledelse og anlæg. Sekundært drejer det sig om den gennemførte forøgelse af koncernens salgs- og udviklingsaktiviteter.

Både koncernens antal ansatte og omkostningerne til medarbejdere er steget markant i det forgangne år. Således beskæftigede Gabriel i gennemsnit 238 medarbejdere i 2014/15 mod 142 året før. Ved regnskabsårets udgang var der 288 ansatte i koncernen.

Årets resultat før skat blev 27,3 mio. kr., hvilket faktisk er en halv million kr. lavere end sidste år, hvilket skal tilskrives stigende finansielle omkostninger samt et fald i resultatandel fra Gabriels joint venture UAB Scandye.

Gabriels adm. direktør Anders Hedegaard Petersen ser positivt på både det forgangne år. Til Dansk Mode & Textil siger han:

- Jeg er tilfreds med den udvikling vi har været igennem i året og særdeles stolt over den indsats, der har været ydet af alle i koncernen. Det er min konklusion at Gabriel står markant styrket, i forhold til da vi startede året. Hvad angår de finansielle resultater, synes jeg, at en fremgang i omsætningen på 20 % og en fremgang i EBIT resultatet på 9 % i et ”investeringsår” overordnet er i orden.

Han glæder sig også over, at Gabriel er godt rustet til fremtiden:

- Det er dog lige så vigtigt, at vi kan konstatere at vi sikrer den fremtidige udvikling og resultater gennem de mange gennemførte initiativer.

Fremtiden ser lovende ud
Gabriel forventer, at der i 2015/16 fortsat vil være organisk vækst i virksomheden, selvom markedet for erhvervsmøbler ellers generelt kun betegnes som stabilt. Baseret på virksomhedens investeringer i både salgs- og udviklingsarbejdet forventer ledelsen en vækst på 5-10 %, mens resultatet før skat forventes at stige 10-15 %.

I forbindelse med årets store vækst hæfter ledelsen sig ved, at produktudvikling og udvidelse  af salgsstaben har en overkommelig tilbagebetalingstid, og generelt har investeringerne på begge områder vist sig som en rigtig god forretning.

Gabriel forventer, at skulle lancere otte nye produkter i løbet 2015/16. I det forgangne år lancerede man ti nye produkter, og Gabriel har et generelt mål om, at minimum 30 % af omsætningen skal komme fra produkter, der er yngre end fem år.

Gabriel Holding A/S har en egenkapital på 178,1 mio. kr. med udgangen af regnskabsåret. 

Læs også
Gabriel henter vækst i ind- og udland
Rekordregnskab fra Gabriel
Gabriel forbedrer indtjeningen