Bessie går tilbage

Damemodeleverandøren går tilbage, og den norske krone må påtage sig sin del af skylden.

20.01.2016

Bessie A/S, som primært leverer jeans og damebeklædning, har netop præsenteret sit regnskab for 2014/15. Det viser et fald i bruttofortjenesten i omegnen af 400.000 kr, så den i det forgangne år landede på ca. 6,15 mio. kr. Bessies ledelse oplyser, at salget i det forgangne år var tilsvarende det i 2013/14, men peger på den norske krones fald som en væsentlig årsag til, at regnskabet har udviklet sig, som det har.

Ser man på driftsresultatet måtte Bessie indkassere en tilbagegang på ca. 900.000 kr., hvilket giver et driftsresultat på 1,06 mio. kr.

Resultatet før skat lander på 441.000 kr. mod 1.067.000 kr. sidste år. Ledelsen erklærer sig tilfreds med resultatet, når man tager den norske krones negative udvikling i regnskabsårets sidste kvartal i betragtning.

Bessie har sine primære markeder i Storbritannien, Irland og Skandinavien. I det forgangne år har ledelsen omlagt salget i Sverige, ligesom man har etableret et agentur i Finland. De øgede investeringer på disse markeder forventes at påvirke indtjeningen i indeværende regnskabsår positivt.