Dansk Wilton har leveret gulvtæpper til det nye Scandic hotel i Narvik

Foto: Dasnk Wilton på Scandic Hotel Narvik

Fremgangsrigt år for Dansk Wilton

Den herningensiske tæppeproducent leverede flot vækst i 2015.

31.03.2016

Dansk Wilton A/S, som er specialist i produktion af individuelle designtæpper til det internationale kontraktmarked, kommer ud af 2015 med flotte tal. Bruttofortjenesten steg fra 14,7 mio kr. i 2014 til 20,2 mio. kr. i 2015, og årets resultat to et markant spring fra et plus på 617.000 kr. i 2014 til hele 4,8 mio. kr. i 2015. Et resultat som ledelsen betegner som tilfredsstillende.

2015 har været et år præget af store investeringer i både produktionskapaciteten og organisationen. Dansk Wilton, med direktør Søren Sonne i spidsen, oplyser, at virksomheden i det forgangne år har øget produktionskapaciteten inden for hovedområdet Colortec med 33 %.

2015 bød på en række nye ansættelser inden for produktion, salg og design. De øgede investeringer, Dansk Wilton har foretaget, i marketing og bearbejdning af markeder har givet pote, og virksomheden har været i stand til at penetrere nye eksportmarkeder og finde nye kunder. Dansk Wilton har en eksportandel på hele 98 %, og virksomhedens primære kundegruppe findes i den internationale hospitality industri, som primært dækker krydstogtskibe og hoteller. Dansk Wilton kan berette, at denne kundegruppe er en inden i en positiv udvikling, og investeringslysten hos denne type kunder er stor, og samtidig forventes udviklingen at fortsætte de kommende år.

Det giver naturligvis Dansk Wilton stor tro på fremtiden. Ledelsen beretter, at de forventer, at de seneste års investeringer i IT, produktionskapacitet og organisation vil medføre et øget salg og yderligere forbedret indtjening i de kommende år. Samtidig fortæller de, at indsatsen i 2016 vil være koncentreret om en fortsat effektivisering i produktionsprocesser, en stram styring af væsentlige omkostninger og arbejdskapital samt en yderligere udvikling af nye eksportmarkeder og kunder.

Dansk Wilton A/S øger egenkapitalen til 42 mio. kr. ved årets udgang. Egenkapitalens forrentning hæves til 12,1 %. 

Læs også
Dansk Wilton vil bruge de samme tæpper to gange
Nichestrategi giver tæppeordrer for millioner
Solid tæppeproducent