Foto: Spectre

Investeringer og dollarkurs påvirker indtjeningen i Spectre

Spectre A/S fra Ikast øgede aktivitetsniveauet i 2015, men på grund af investeringer og dollarkursen ugunstige udvikling kunne resultatet ikke følge trop.

23.05.2016

Den midtjyske producent af funktionstøj Spectre A/S har haft et år, der bød på både frem- og tilbagegang. Bruttofortjenesten steg nemlig til 27,19 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. højere end i 2014. Men på bundlinjen kunne Spectre ikke følge den udvikling, og her måtte man realisere et resultat 9,11 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. lavere end året før. Ledelsen erklærer sig tilfreds med resultatet, som er i tråd med et forventede. Og selvom indtjeningen er lavere end året før, hæfter ledelsen sig ved, at aktivitetsniveauet er steget 12 % i 2015.

Der er flere grunde til den lavere indtjening. Spectre har etableret et helejet datterselskab i Vietnam med købet af en fabriksbygning, virksomheden har ligeledes igangsat et ERP projekt og derudover har også Spectre mærket dollarkursens udvikling på indtjeningen.

Det kommende år byder på udvidelse af produktionsfaciliteterne i Vietnam og fortsatte IT-projekter. Ledelsen forventer et uændret aktivitetsniveau, mens indtjeningen også forventes at fortsætte på et tilfredsstillende niveau.

Spectre er private label leverandør af funktionstøj med fokus på produktgrupperne next-to-skin, insulation og weather protection. Spectre producerer i Letland og Vietnam, og virksomheden prioriterer CSR enormt højt, hvilket afspejler sig alle aspekter af virksomheden.

Ledelsen i Spectre A/S, som er grundlagt i 1947, udgøres af direktørerne og brødrene Jacob og Jesper Stubhøj Klausen samt økonomidirektør Kenneth Bach Pedersen. Selskabet har med udgangen af året en egenkapital på 38,2 mio. kr.