Foto: mbyM

Detailhandel og valutakurser udfordrer Message

Modevirksomheden Message oplevede vækst i engrossalget og eksporten, men blev påvirket negativt af detailhandel og valutakurser.

25.05.2016

Message A/S, som har base i Hjørring, har netop præsenteret regnskab for 2015. Regnskabet bærer tydeligt præg af, at modekoncernen har både wholesale og retail i forretningen. Message sælger engros i Danmark, Norge og udvalgte EU-lande. Retailkæden MESSAGE har butikker, både egne og franchise, i både Danmark og Norge.

Bruttofortjenesten steg i det forgangne år til 58,2 mio. kr. mod 54,9 mio. kr. i 2014. Men kigger man på driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA), går Message 1,5 mio. kr. tilbage, og slutter året på 14,2 mio. kr.

Resultatet før skat lander på 6,5 mio. kr. mod 9,3 mio. kr. året før. Alligevel erklærer ledelsen sig for tilfreds med året, der gik, selvom forventninger var højere.

Ser man isoleret på engrossalget og særligt eksporten har året udviklet sig positivt for Message, præcis som det har været tilfældet de foregående år. Til gengæld har MESSAGE butikkerne været udfordret ligesom resten af detailhandlen i Danmark, ligesom ledelsen noterer sig, at valutakurserne ikke har udviklet sig hensigtsmæssigt. Begge dele har påvirket resultatet negativt.

Derudover fortæller ledelsen, at 2015 har budt på en række investeringer i af blandt andet etablering webshop og en opdatering af egne butikker. Noget, man dog forventer, vil bidrage til en stærkere branding af både koncern og produkter.

Koncernen tilstræber vækst for såvel wholesale som retail aktiviteterne i 2016, som det hedder i årsrapporten. Ledelsen vurderer, at koncernen er godt rustet til at håndtere et fortsat vanskeligt marked, og de forventer, at resultatet i 2016 mindst vil være på niveau med det i 2015 realiserede.

Læs også
Tøjsalget ned hos Steen & Strøm
Eksporten skal sikre Message
Message fordobler overskuddet
Message tilbage i plus