Foto: Tytex Cantaloop

Tytex taber på inkontinens

Tytex A/S havde succes på både graviditets- og fixeringsmarkedet, men inkontinensmarkedet trak den samlede omsætning ned.

25.05.2016

Den medicinske tekstilproducent Tytex måtte indkassere en tilbagegang i 2015. Omsætningen faldt således 5,4 % til 219,6 mio. kr. Det er især på inkontinensmarkedet, at Tytex må indkassere fald i nettoomsætningen. Det skyldes et fortsat prispres på dette marked. Til gengæld realiserede Tytex pæne vækstrater inden for graviditets- og fixeringsmarkedet.

Driftsresultatet falder til 11,6 mio. kr., hvilket er 800.000 kr. lavere end i 2014. Årets resultat falder ikke desto mindre fra 10 mio. kr. i 2014 til 5,1 mio. kr. i 2015. Ledelsen i Tytex A/S erklærer sig, med baggrund i omsætningsfaldet, tilfreds med resultatudviklingen. Derudover hæfter ledelsen ved, hvad de kalder, en meget tilfredsstillende udvikling i pengestrømmene.

Både i 2014 og 2015 påvirkes resultatet negativt af restruktureringsomkostninger i forbindelse med lukningen af en fabrik i Thailand. Fabrikken er således sat til salg, og ledelsen i Tytex forventer, at bygningen sælges i løbet af 2016.  

Tytex investerer løbende i vedligeholdelse af det eksisterende produktionsapparat, ligesom der også investeres i at udbygge kapaciteten. I det forgangne år har Tytex investeret 3 mio. kr. i materielle anlægsaktiver. Det forventes at bidrage positivt til både omsætning og konkurrenceevne.

Ledelsen forventer resultatforbedringer i de kommende år. Optimismen bunder i, at Tytex A/S har gennemført en omfattende restrukturering af sin produktions- og salgsstruktur, ligesom der er i de kommende år er planlagt yderligere effektiviseringer. Derudover melder ledelsen om et øget salgsmæssigt fokus på udvalgte forretningsområder.

Tytex har selvstændige datterselskaber i USA, Slovakiet og Tyskland samt det thailandske selskab under afvikling. Tytex koncernen beskæftigede i gennemsnit 586 medarbejdere i 2015, hvoraf de 25 er ansat i moderselskabet i Danmark.