Masai fortsætter vækst med ny ejer

I sommeren 2015 blev Masai solgt til en kapitalfond. Det første regnskabsår viser markant omsætningsvækst, men resultatet påvirkes af ejerskiftet.

01.12.2016

Masai Clothing Company er kommet godt fra land under den nye ejer Silverfleet Capital, den britiske kapitalfond som overtog Masai i sommeren 2015.

Selskabet har netop udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at regnskabsåret 2015/16 bød på en omsætningsvækst på 8 %, hvilket bringer årets omsætning op på 398 mio. kr. Det er især England, Tyskland, Schweiz og Sverige, som bidrager til den positive udvikling.

Koncernens egne butikker i Danmark, Sverige og Norge tegner sig for 25 % af den samlede omsætning, omsætningen her er steget som følge af åbningen af fire nye butikker og et stigende salg i de øvrige butikker, oplyser Masai. Derudover har koncernen i regnskabsperioden lanceret egen onlineshop, men Masai oplyser ikke, hvordan salgsudviklingen har været her.

På bundlinjen er historien dog en ganske anden. Resultatet efter skat i 2015/16 blev et underskud på 28 mio. kr., hvilket Masai tilskriver omkostninger i forbindelse med handlen af koncernen, samt omkostninger til finansiering og afskrivninger på goodwill. Det står i skærende kontrast til det plus på 75 mio. kr., som Masai realiserede i de foregående regnskabsår, men justerer man for ovenstående omkostninger er indtjeningen faktisk stigende trods det, selskabet selv omtaler som, markante investeringer i centrale faste omkostninger, som skal understøtte selskabets fortsatte vækst.

Masai melder om øget ordreindgang fra koncernens engroskunder, særligt på eksportmarkederne, ligesom de forventer flere butiksåbninger og øget websalg. Som en konsekvens heraf forventer Masai at fortsætte væksten i det kommende regnskabsår. Derudover hæfter man sig ved, at engroskunderne har reageret positivt på de nyligt udviklede kollektioner.

Koncernen havde i gennemsnit 187 medarbejdere i det forgangne år.

Overordnet konkluderer Masai, at overgangen til den nye ejerstruktur er forløbet tilfredsstillende, og virksomheden er videreført med samme grundprincipper og designprofil.