Foto: PBO

PBO leverer flot regnskab

Modevirksomheden mere end fordobler resultatet i et regnskabsår, der byder på fremgang over hele linjen.

09.01.2017

PBO Group ApS, som står bag mærkerne Philosophy Blues Original, Heartmade og Rue de Femme, kommer ud af regnskabsåret 2015/16 med et højere resultat end sidste år. Således er resultatet før skat 5,30 mio. kr. mod 2,09 mio. kr. året forinden. Det kommer efter en omsætningsvækst på 14 % i det forgangne år. Bruttofortjenesten udgør 29,20 mio. kr. 21,14 mio. kr. året før, og også driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) vokser markant til 6,58 mio. kr., hvilket er godt 3,3 mio. kr. mere end sidste regnskabsår.

I ledelsesberetningen kan man læse, at ledelsen er tilfreds med udviklingen, selvom den faktisk havde ventet et højere resultat. Øgede investeringer i øget salg giver dog et lavere resultat end forventet.   

Egenkapitalen udgør ved udgangen f regnskabsåret 11,8 mio. kr.

Nøgletallene viser også flotte tegn. Afkastningsgraden stiger fra 8,7 til 16,6, soliditetsgraden hæves fra 12,6 til 19,2 og egenkapitalens forrentning tager et markant spring fra 22,8 til 46,1.

Ledelsen forventer, at både omsætningen og indtjeningen øges i 2017/18.