Gabriel kommer solidt fra land

Tekstilvirksomheden præsenterer et kvartalsregnskab, hvor væksten står mål med forventningerne.

08.02.2017

Af Simon Hansen, sh@dmogt.dk

Gabriel Holding A/S præsenterede et rekordregnskab i 2015/16. I det indeværende regnskabsår er der forventninger om vækst, og Gabriel lever op til forventningerne i første kvartal af 2016/17. Omsætningen stiger 23 % til 117 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. 10, 6 mio. kr. af den vækst er organisk, mens 11,2 mio. kr. kommer fra den tilkøbte virksomhed, Screen Solutions. Eksportgraden ligger på 92 % mod 90 % året forinden.

Både driftsresultatet og resultatet før skat er nogenlunde på niveau med første kvartal af 2015/2016. Driftsresultatet udgør i dette års første kvartal 8,4 mio. kr. mod 8,2 mio. kr., mens resultatet før skat er på 9,5 mio. kr., hvilket er 100.000 kr. lavere end sidste år på samme tid.

Omkostningsniveauet er blevet øget, og det skyldes især tilkøbet af britiske Screen Solutions.

Ledelsen forventer en samlet omsætningsvækst for hele 2016/17 på omkring 20 %, mens resultatet før skat forventes at vokse 0-5 %. Efter første kvartal fastholder ledelsen sine forventninger.