Foto: D-Xel

Kompagniet øger indtjeningen

Kompagniet af 1991 lægger en million til indtjeningen, som i 2015/2016 var 20,6 mio. kr.

07.03.2017

Kompagniet af 1991 i Sønderborg kommer bedre ud af 2015/16 end forventet. Bruttofortjenesten udgjorde 62,6 mio. kr., hvilket er lidt lavere end de 64,1 mio. kr. i 2014/15. Årets resultat stiger en mio. kr. til 20,6 mio. kr., hvilket ledelsen kalder over forventet niveau.

Afkastningsgraden stiger til 34,2 % (+7,2 procentpoint), mens soliditetsgraden falder fra 73 til 68,6 %. Egenkapitalens forretning stiger til gengæld godt ti procentpoint til 45,7 %.

Kompagniet af 1991 står bag de fem brands Ze-Ze, Zhenzi, D-Xel, Kids-Up og Kids-Up Baby, og har datterselskaber i Finland, Sverige, Norge og Holland. Ledelsen, med direktør Iver Jensen i spidsen, forventer i det kommende regnskabsår en indtjening på samme niveau med den i 2015/16. Egenkapitalen udgør ved regnskabsårets udgang 41,3 mio. kr.