Er dine medarbejdere helt ferieklare?

Sygdom og ferie er en cocktail, der ofte kan give anledning til hovedbrud, enten for medarbejderne eller arbejdsgiveren. Vi giver dig et overblik over reglerne, hvis en medarbejder melder sig syg i forbindelse med sin ferie.

19.06.2017

Hvis en medarbejder sygemelder sig i forbindelse med sin ferie, er det afgørende, hvornår medarbejderen gør det. Det har nemlig betydning for, hvilke rettigheder og forpligtelser der gælder i forhold til, om medarbejderen har ret til ny ferie.

Sygdom inden feriedagenes start
Sker sygemeldingen inden første feriedag er påbegyndt, så er sygdommen en feriehindring, og feriedagene kan ikke anvendes. Medarbejderen skal derfor have sine feriedage på et andet tidspunkt.

Bliver medarbejderen rask igen, så skal arbejdsgiveren have besked om raskmeldingen. Medarbejderen kan selv bestemme, om resten af den planlagte ferie skal afholdes eller ej. Arbejdsgiveren kan varsle eventuel restferie overfor medarbejderen med de sædvanlige varsler på hhv. 1 og 3 måneder. Varslerne må dog i visse tilfælde gerne være kortere.

Sygdom efter feriedagenes start
Sker medarbejderens sygemelding efter påbegyndelsen af den første feriedag, så er udgangspunktet, at det er medarbejderens egen risiko. Det gælder dog kun de første 5 hverdage. Er medarbejderen syg i flere dage, så overtager arbejdsgiveren nemlig risikoen, og det betyder, at der skal gives erstatningsferie til medarbejderen.

De 5 sygedage løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren har modtaget sygemeldingen fra medarbejderen. Arbejdsgiveren kan kræve en lægeerklæring, som medarbejderen selv må betale – også selvom medarbejderen befinder sig i udlandet.

DM&T’s HR-advokater har lavet en artikel, der beskriver emnet dybere, se dette link: "Sygdom under ferie giver ret til ny ferie" (kræver medlems login).

Har du spørgsmål, uanset om de gælder ferie eller andre HR-juridiske emner, er DM&T’s rådgivere altid klar til at hjælpe.

Lars Schandorff

KONTAKTPERSON

Lars Schandorff
Overenskomstchef, advokat
tlf: 97117236 · mobil: 22220401 · ls@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil

Michael Lund-Nielsen

KONTAKTPERSON

Michael Lund-Nielsen
Chefadvokat, HR & Handelsagentforhold
tlf: 97117235 · mobil: 22220407 · ml@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil