Lettere for hospitaler at vælge "grønt"

En ny guide hjælper hospitaler i alle de nordiske lande med at købe mere miljøvenligt ind, når det handler om tekstiler.

07.06.2017

Lagner, håndklæder, kitler og andet arbejdstøj er produkter, der bliver købt flittigt ind på landets hospitaler. Derfor har et netværk af nordiske hospitalsindkøbere - som en del af den nordiske handlingsplan for bæredygtig mode og tekstil fra 2015 - sat fokus på, hvordan man på Nordens hospitaler kan vælge mere miljøvenlige tekstiler.

- Vi deler ønsket om en miljøvenlig tekstilbranche med vores nordiske naboer, og guiden til hospitalerne er det første af seks projekter, som skal trække tekstilbranchen i en grønnere retning. Den offentlige sektor og Nordens hospitaler har god mulighed for at stille miljøkrav til deres leverandører, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen, Claus Torp.

Dette er blot et af seks projekter, som er en del af Den nordiske handlingsplan for bæredygtig mode og tekstil. Handlingsplanen er et dansk initiativ, som blev søsat under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2015. Miljøstyrelsen har ansvaret for at gennemføre initiativerne i handlingsplanen.

Gode råd om mange forhold
Den nye guide indeholder gode råd til indkøbere på hospitalerne, om valg af grønne tekstiler, miljømærker, holdbarhed, materialevalg og meget andet.

- Materialevalget er meget vigtigt. Hospitalerne skal både tage pris, komfort og ikke mindst hygiejne med i betragtning, men ud fra en miljømæssig synsvinkel er f.eks. bomuldsproduktionen meget miljøbelastende, fordi det sker med et meget højt forbrug af pesticider og vand, siger Claus Torp.

Mange hospitaler vælger en service-ordning, hvor en underleverandør, f.eks. et vaskeri, som en del af servicen leverer alle tekstiler. I den slags ordninger er det også vigtigt at stille miljøkrav, understreger Miljøstyrelsen.

Den nye guide udgives på dansk, engelsk, finsk, norsk og svensk og kan findes på Nordisk ministerråd hjemmeside. Se den danske version her.

Unge designere skal have overblik over bæredygtig uddannelse
Men det er ikke bare på hospitalerne, at initiativerne for en mere bæredygtig mode- og tekstilbranche er iværksat.  Et andet projekt, som netop er sat i gang, er hjemmesiden www.sustainable-edu.com,  hvor designstuderende – både kommende og nuværende - kan få overblik over, de nordiske uddannelser og kurser inden for design og tekstil, der har fokus på bæredygtighed.

- Hvis man skal have mode- og tekstilbranchen til at blive mere miljøvenlig, er der brug for også at tænke designfasen med. De nordiske designere spiller en central rolle i udviklingen af bæredygtige og miljørigtige tekstilprodukter, og det giver derfor god mening at sætte fokus på uddannelsesleddet, siger Claus Torp.

I efteråret vil resultaterne af alle seks projekter i handlingsplanen blive præsenteret på en konference. Ud over de to nævnte projekter, er der tale om fire andre fokusområder: 1) Reducere mængden af skadelige kemikalier i tekstiler via styrket nordisk indflydelse i EU 2) Fælles nordisk tilgang til leverandørstyring af kemikalieindholdet i tekstile 3) Fremme udbuddet af miljømærkede tekstilprodukter 4) Stimulering af efterspørgslen efter genanvendelige tekstiler.

Handlingsplanen rummer en fremtidsvision for 2050: Den nordiske mode- og tekstilbranche bliver verdensførende inden for bæredygtigt design, forbrug og produktion samt bidrager positivt til en bæredygtig udvikling og grøn vækst i Norden og globalt. Mode og tekstil vil indgå i en cirkulær økonomi, hvor produkternes levetid forlænges og tekstilfibre holdes i et lukket kredsløb og kan bruges igen og igen.

Jette

KONTAKTPERSON

Jette Lindgaard
Teknik og Miljøchef/ Standardisation & Environment
tlf: 97117216 · mobil: 61262337 · jl@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil

Pia Odgaard

KONTAKTPERSON

Pia Odgaard
CSR-chef
tlf: 97117298 · mobil: 51287779 · po@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil