Noa Noa fortsætter nedtur

Modevirksomheden Noa Noa har udhulet egenkapitalen og er nu afhængig af banken for at fortsætte driften.

15.06.2017

Noa Noa ApS fortsætter tilbagegangen, viser det seneste årsregnskab. Siden 2012 er omsætningen faldet mere end 200 mio. kr., hvilket i 2016 betyder 247,2 mio. kr. 65 % af omsætningen kommer fra eksportmarkederne, og det er både i Danmark og udlandet, at Noa Noa har oplevet tilbagegang. Noa Noas egen salgskanaler tegnede sig for 141 mio. kr. (170 mio. i 2015), mens engrossalget til multibrand- og franchise-butikker faldt til 107 mio. kr. (141 mio. i 2015). Noa Noa har lukket en række urentable butikker i det forgangne år, mens faldet i engrossalget både skyldes fokus på færre markeder samt en faldende antal kunde blandt multibrand-butikkerne.

EBITDA viser et minus på 15,1 mio. kr. mod -22,1 mio. i 2015. Årets resultat udgør -36,5 mio. kr., hvilket er 13 mio. kr. bedre end i 2015.

Usikker fremtid
Da Christian Riiberg og Gustaf Öhrn overtog Noa Noa i 2014, iværksatte de i samarbejde med adm. direktør Henrik Aaen Kastberg en turnaround-proces, som skulle bringe den udfordrede modevirksomhed tilbage på sporet. Ledelsen hæfter sig ved, at bruttomargin (27,3) er forbedret en smule fra sidste år (25,3) og tilskriver dette en stadig effektivisering, og nævner blandt andet flytningen af lageret til Polen som et eksempel herpå.  Noa Noa melder ligeledes om lyspunkter i form af positive takter i salget i egne butikker. Ledelsen beretter, at den vedtagene strategi fortsættes, hvilket betyder fortsat fokus på den i 2016 lancerede brandstrategi, blandt andet med lacnering af et nyt website i 2017, samt enormt fokus på at afvikle aktiviteter, der ikke er profitable.  

Ledelsen forventer en fortsat faldende omsætning i 2017. Til gengæld forventer de en positiv udvikling i EBITDA.

I løbet af 2016 er egenkapitalen opbrugt, og derfor har Noa Noa måttet en tur i banken. Her er der indgået en aftale om forlængelse af engagementet indtil udgangen af 2018, ligesom kreditten er udvidet i 2017. Af regnskabet fremgår det, at såfremt den forventede indtjening og de planlagte besparelser ikke realiseres i 2017, er der overvejende stor risiko for, at selskabet ikke kan fortsætte driften.

Læs også
Ny strategi vender skuden for Noa Noa
Pengene fosser ud af Noa Noa
Noa Noa med fortsat mio.-underskud
Axcel sælger Noa Noa