Foto: Tiger of Sweden

IC Groups indtjening dykker

Omsætningen vokser i den danske modekoncern IC Group, men samtidig falder indtjeningen. Ny struktur skal vende bøtten.

05.09.2017

Af Simon Hansen, sh@dmogt.dk  

2016/17 regnskabet for IC Gropup A/S viser en total omsætning på 2,749 mia. kr. mod 2,665 mia. kr. året forinden. Det er især koncernens egne salgskanaler, der trækker væksten, og både slaget i de fysiske butikker og e-commerce er steget i det forgangne år. Den del af regnskabet glæder Alexander Martensen-Larsen som i maj tiltrådte som ny CEO. Men jo længere man bevæger sig ned i resultatopgørelsen, jo mere peger mundvigene nedad. Resultatet af primær drift (EBIT) falder således fra 243 mio. kr. til 125 mio. kr.
Resultatet før skat barberes med 125 mio. kr. og lander på 122 mio. kr.

IC Group har fortsat deres primære strategiske fokus på de tre premium brands By Malene Birger, Tiger of Sweden og Peak Performance. Derudover er Designers Remix og Saint Tropez stadig en del af koncernen, selvom der i flere år har været forlydender om, at de to brands var til salg.

Opstramning i Tiger of Sweden
Koncernen har i løbet af det seneste halve år gennemgået en markant strukturel forandring, og dette har medført markante engangsomkostninger meddeler ledelsen. Strukturændringen har afdækket en række udfordringer, særligt i relation til indkøb og suppleringssalg, der skal håndteres hedder det i ledelsesberetningen.

Peak Performance trækker væksten, mens omsætningen i Tiger of Sweden og By Malene Birger i det forgange år er stagneret. Særligt Tiger of Sweden er præget af udfordringer, og i forbindelse med strukturændringen har IC Group foretaget en grundig gennemgang af forretningsgangene, hvilket har betydet en grundig opstramning af de kommercielle principper med særligt fokus på indkøb og salg.

Til Finans.dk siger Alexander Martensen-Larsen:

- Man kan konstatere, at vi har udskiftet en række direktører og bygget et nyt ledelsesteam i Tiger of Sweden, som de forhold især relaterer sig til. Det gør man jo oftest, når der er noget, som man ikke er tilfreds med.

Færre rabatter fremover
Men også de to andre brands er blevet afkrævet et større fokus på den operationelle del af det at være et premium brand. Det betyder i store træk, at der nu skal et større fokus på indkøb, varelager og salg med rabat. Navnligt sidstnævnte skal nedbringes, og det er allerede effektueret.

- Det er væsentligt for os inden for premium-segmentet i moden, at vi passer på den position og sikrer, at forbrugerne også har den opfattelse af mærkerne. Og det får man ikke, hvis man giver rabat i udstrakt grad, siger Alexande Martensen-Larsen til Finans.dk.

Formålet med den nye struktur, som blev iværksat i februar og fulgt op med en ny ledelsesstruktur i maj, er at opnå en bedre udnyttelse af potentialet i de respektive brands. Det sker ved at lægge en langt større del af ansvaret for udvikling og opnåelse af resultater over på ledelsen i de enkelte brands. Derfor arbejder koncernledelsen nu på at skabe en juridisk og finansiel struktur, som bedre afspejler den nye opdeling. Det betyder, at IC Group A/S i langt højere grad vil fungere som et finansielt orienteret holdingselskab fremover, ligesom der fortsat vil være centrale infrastrukturfunktioner.

Forventer omsætningsfald i 2017/18
På koncernniveau forventer IC Group en mindre, uspecificeret omsætningstilbagegang samt en EBIT-margin på 5 % i 2017/18, hvilket er lidt højere en den realiserede EBIT-margin på 4,5 % i 2016/17.
I Tiger of Sweden forventer koncernledelsen, at omsætningen vil falde, blandt andet som en konsekvens af manglende fokus på produktfornyelse og innovation. Derudover forventes en lavere bruttomargin som følge af det, ledelsen betegner som en, mere konkurrencedygtig prisstruktur.
Peak Performance forventes at realisere en moderat omsætningsvækst og en stigning i indtjeningen, mens der for By Malene Birger forventes en moderat omsætningsreduktion men en væsentlig bedring i indtjeningen.

Omtalen af Saint Tropez og Designers Remix er temmelig begrænset i årsrapporten. Dog kan man læse, at ” ingen af de to brands anvender koncernens fælles infrastrukturfunktioner og opererer i al væsentlighed selvstændigt. Afhændelse af de to brands er mulig, og de betragtes derfor som investeringer.”
Overfor Finans.dk afviser Alexander Martensen-Larsen dog, at IC Group aktivt forsøger at sælge de to brands, men forklarer at alt i princippet er til salg.