Afskedigelse var berettiget trods graviditet

Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at en afskedigelse var fuldt ud berettiget, selvom medarbejderen var gravid på afskedigelsestidspunktet.

09.11.2017

Af Simon Hansen, sh@dmogt.dk

Dansk Mode & Textil har repræsenteret en medlemsvirksomhed i en sag om afskedigelse af en medarbejder, repræsenteret af Gorrissen Federspiel, som på tidspunktet for afskedigelsen var sygemeldt som følge af sin graviditet. Men det forhold have ingen indflydelse på afskedigelsen, som blev foretaget som led i en større nedskæring hos virksomheden. Alligevel endte det i en klagesag, som Ligebehandlingsnævnet tidligere på efteråret behandlede.

Medarbejderen indgav en klage om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med hendes afskedigelse, mens hun var sygemeldt på grund af graviditeten. Medarbejderen krævede som følge heraf en  godtgørelse på et beløb svarende til ti måneders løn. Noget den indklagede virksomhed bestemt ikke kunne genkende. Derfor rådførte virksomheden sig med sin brancheorganisation, Dansk Mode & Textil, hvor advokat Lars Schandorff har varetaget sagen. Han understreger, at det er vigtigt at udnytte de muligheder, der ligger i et medlemskab af Dansk Mode & Textil.

- Den her sag er ikke enestående, og det er afgørende vigtigt, at vores medlemmer kontakter os, når de bliver mødt med klager og krav om godtgørelse af den her art. Det kan jo ende med at blive en dyr fornøjelse, hvis man ikke reagerer, siger han, og tilføjer:  

- Og endnu bedre er det, hvis man kontakter os, inden man afgiver opsigelsen.

Arbejdsgiver skal løfte bevisbyrden
Det fremgår  af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en medarbejder på grund af graviditet, barsel eller adoption. I det tilfælde at afskedigelsen sker under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, skal arbejdsgiveren godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold. Det er netop det at løfte bevisbyrden, der er omdrejningspunktet for Ligebehandlingsnævnets afgørelse i sådanne sager.

Bevisbyrden ligger altså alene hos arbejdsgiveren, og sådan har det også været i denne sag. Den indklagede virksomhed har i sagsbehandlingen fremlagt omfattende dokumentation for, at afskedigelsen skete som et led i en større omstrukturering, hvor otte medarbejdere måtte afskediges. Medarbejderen var ansat i en afdeling, som kun bestod af hende og en overordnet ansvarlig, hvorfor medarbejderens stilling var den eneste naturlige at skære væk. Selvom den afskedigede medarbejder og dennes advokat i sagsbehandlingen har plæderet for, at medarbejderen besidder kvaliteter, som gjorde hende lige så kompetent som den overordnede, lagde nævnet til grund, at sidstnævnte som den eneste kunne varetage alle funktionerne. Noget virksomheden og Dansk Mode & Textil, brugte en del tid på at påvise under sagens forberedelse. Der var heller ikke grundlag for at genplacere medarbejderen i en stilling i en anden afdeling.

Ligebehandlingsnævnet konkluderede da også, at indklagede virksomhed har løftet bevisbyrden for, at klagers (medarbejderens, red.) graviditet hverken helt eller delvis indgik ved indklagedes beslutning om at opsige hende. Klager får derfor ikke medhold i klagen, lyder det i Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion. 

Lars Schandorff understreger, at det altid er ”op ad bakke”, når arbejdsgiveren opsiger en gravid:

- Derfor er forberedelsen af opsigelsen essentiel. Arbejdsgiveren skal på forkant undersøge alle muligheder for at bibeholde medarbejderen og opbevare denne dokumentation. Det er netop derfor, vi opfordrer vores medlemmer til altid at kontakte os, inden opsigelsen finder sted, slutter han.

Dansk Mode & Textil rådgiver medlemmerne i en lang række HR juridiske spørgsmål. Det gælder både, hvis din virksomhed har behov for afklaring af mindre spørgsmål, eller hvis den pludselig bliver mødt med krav som beskrevet i artiklen. Som medlem af Dansk Mode & Textil er du altid velkommen til at kontakte vores HR advokater for at få svar på dine spørgsmål.

Lars Schandorff

KONTAKTPERSON

Lars Schandorff
Overenskomstchef, advokat
tlf: 97117236 · mobil: 22220401 · ls@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil

Michael Lund-Nielsen

KONTAKTPERSON

Michael Lund-Nielsen
Chefadvokat, HR & Handelsagentforhold
tlf: 97117235 · mobil: 22220407 · ml@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil