Industrioperatøruddanelsen

Foto: egetæpper

Ny uddannelse Industrioperatør i tæppebranchen

Tekstilbranchen får en ny uddannelse, som især kommer landets tæppeproducenter til gode. Uddannelsen som industrioperatør i tæppebranchen henvender sig til flere målgrupper, og skal blandt andet være med til at sikre højt kvalificeret arbejdskraft i industrien i fremtiden. Allerede nu har en række virksomheder oprettet elevpladser.

01.04.2014

PRESSEMEDDELELSE

Ny uddannelse: Industrioperatør i tæppebranchen  

Tekstilbranchen får en ny uddannelse, som især kommer landets tæppeproducenter til gode. Uddannelsen som industrioperatør i tæppebranchen henvender sig til flere målgrupper, og skal blandt andet være med til at sikre højt kvalificeret arbejdskraft i industrien i fremtiden. Allerede nu har en række virksomheder oprettet elevpladser.

I en tid, hvor flere industriarbejdspladser flyttes ud af Danmark, går tekstilbranchen nu i den modsatte retning. Den nye uddannelse som industrioperatør skal være med til at sikre, at produktionen i Danmark fastholdes og udbygges. Samtidig er uddannelsen også et vigtigt led i det generationsskifte blandt produktionsmedarbejderne, man står over for i mange virksomheder.
Allerede nu er der tilsagn fra en række virksomheder om 13 elevpladser. Virksomhederne tæller egetæpper, Danfloor, Foamtex, Dansk Wilton, Hammer Tæpper og Herning Specialvæveri, mens TEKO og Dansk Mode & Textil i øjeblikket kigger på mulighederne for yderligere elevpladser på andre virksomheder.

”Vi glæder os over den store opbakning, uddannelsen har mødt,” siger Aage K. Feddersen, Teknik og Miljøchef hos Dansk Mode & Textil og samtidig en af hovedkræfterne bag uddannelsen. Han fortsætter:
”Branchen har et udtalt behov for dygtige folk, og industrioperatøruddannelsen er et vigtigt middel til at sikre det. Det gælder både på kort sigt men i allerhøjeste grad også på lang sigt. Det er en afgørende investering i fremtiden, vi som branche laver nu. ”

En industrioperatør har overblik over processerne i produktionen og forståelse for, hvordan produktionen kører. Det er en betydningsfuld position med et stort ansvar, og det kræver solide kompetencer, hvilket blot understreger vigtigheden af uddannelsen. Industrioperatøruddannelsen giver ligeledes mulighed for at videreuddanne sig inden for branchen.

For at sætte fokus på den nye uddannelse afholder TEKO åbent hus den 24. april kl. 15. Adressen er Birk Centerpark 5, Herning. Alle interesserede er velkomne til at deltage og høre mere om uddannelsen. Tilmelding sker på brs@dmogt.dk senest 21. april.

Praktisk information om uddannelsen Industrioperatør i tekstilbranchen

- Uddannelsen fokuserer på operatørfunktioner, overvågning og betjening af maskiner med dertil hørende viden om fejlfinding, reparation og vedligeholdelse. Men uddannelsen inkluderer også administration, kommunikation, teamarbejde, og innovation. Eleverne oparbejder også viden om økonomi og forretning med baggrund i viden om produktions- og markedsvilkår.

- Uddannelsen er en kombination af skoleophold og praktisk erfaring i virksomhederne. Undervisningen er branchespecifik og i skoleforløbet arbejdes der også med specialefag, men også med almen dannelse.

- Uddannelsen varer som udgangspunkt to år, men der gives merit, hvis visse betingelser er opfyldt.

- Uddannelsen henvender sig bredt, således kan både ufaglærte i branchen, unge med eller uden studentereksamen og voksne med minimum to års erhvervserfaring søge uddannelsen.

- Der udbetales løn under uddannelsen og det første hold starter allerede i august 2014.

- Uddannelsen er blevet til i samarbejde mellem 3F, TEKO Via UC, EUC Lillebælt og Dansk Mode & Textil.

For yderligere information, kontakt venligst
Aage K. Feddersen, Teknik og Miljøchef, DM&T, tlf. 9711 7216, akf@dmogt.dk
Poul-Erik Jørgensen, Consultant, TEKO Via University College, tlf. 8755 0546, pejo@viauc.dk
Benedikte Maul Andersen, Uddannelseskonsulent, 3F, tlf. 8892 0402, benedikte.andersen@3f.dk