Dansk Mode & Textils prognose og barometer for Modebranchen august 2010

Eksporten fortsætter frem – hjemmemarkedet trækker fortsat ned.

11.08.2010

PRESSEMEDDELELSE

Dansk Mode & Textils prognose og barometer for Modebranchen August 2010

Eksporten fortsætter frem – hjemmemarkedet trækker fortsat ned
Sidste år var det eksporten som holdt hjulene gående i den danske modebranche. Det gør sig også gældende i år, hvor tal for årets første fire måneder viser, at det danske marked halter efter de fleste eksportmarkeder. I Danmark faldt omsætningen med hele 21 % de første fire måneder af 2010 i forhold til året før, og til sammenligning steg eksporten af tøj med lidt over 4 % i samme periode.

Da modebranchens eksportandel er på hele 92 % bliver det samlet set til en mindre stigning i branchens totale omsætning på 1,8 %.

De fire første måneder af 2010 har været gode for de danske modevirksomheder der eksporterer til især Tyskland, Sverige og Norge. Styrkelsen af den svenske valuta sammenholdt med væksten i svensk forbrug og økonomi har betydet at dansk tøjeksport til netop Sverige er steget med 5 % i årets første 4 måneder. Tilsvarende stigning opleves på det tyske og norske marked.

Positive forventninger til fremtiden
Forventningerne til de kommende to sæsoner er meget positive. Modebranchens virksomheder har tilkendegivet, at de tror på en positiv udvikling de kommende år. Faktisk er branchen så positiv, at hele 81 % af modevirksomhederne tror på fremgang de kommende to sæsoner. Kun 8 % forventer at omsætningen vil falde for deres respektive virksomhed det kommende år.

Eksportforventningerne er størst til det tyske marked, hvor 70 % af alle virksomheder forventer fremgang. Mindst er forventningerne til det spanske marked, hvor det kun er 24 %, der forventer fremgang i den kommende sæson.

På beskæftigelsessiden forventer 26 % af Dansk Mode & Textils medlemmer at de atter skal ansætte nye medarbejdere i løbet af 2010. Kun 8 % forventer at skulle afskedige yderligere medarbejdere. Langt de fleste forventer at holde status quo.

Dansk mode & Textils prognose
Dansk Mode og Textil forventer et år med svagt stigende omsætning i modebranchen på mellem 1-3 %, hvilket svarer til 200-600 mio. kr. Stigningen vil fortrinsvist blive trukket af eksporten, mens branchen stadigvæk venter på at hjemmemarkedet igen skal komme op i omdrejninger.

Modebranchens virksomheder skal forholde sig til en ny tid, hvor omsætningsfremgangen er beskeden og omkostningerne skal holdes i kort snor, for at forretningen kan give overskud. De virksomheder der har overlevet krisen og i dag kan fremvise overskud på bundlinjen, har imidlertid gode muligheder for at gøre sig endnu mere gældende i et marked med færre konkurrenter, men stadigvæk med store udfordringer, blandt andet dyrere råvarer og produktionspriser, tilbageholdende kunder og nye afsætningskanaler.

Derfor vil der fortsat være benhård konkurrence og kapløb om at blive modebranchens vindere i den nye virkelighed.

Analysen er udført af Dansk Mode & Textil. Informationerne er indhentet fra modebranchens virksomheder og Danmarks Statistik. For yderligere information kontakt:
Michael Hillmose, Eksportchef, Dansk Mode & Textil, +45 22 22 04 08.

Foreningen formand kan også kontaktes:
Poul Sønderbæk, Bestyrelsesformand, Dansk Mode & Textil, +45 21 74 85 24.