DM&T's barometer for modebranchen, august 2012

Modebranchens udvikling er efter sidste års vækst på 10% tilbage i mere beskedne folder. Årets første fire måneder bød på 4 procents fald i omsætningen, forårsaget af blandt andet en tilbagegang i eksporten og i den fysiske detailhandel. Nethandlen er til gengæld i kraftig stigning og beskæftigelsen stabil.

01.08.2012

 

PRESSEMEDDELSE

Den danske modebranche oplevede vækst i 2011, men udviklingen i indeværende år er mere beskeden. Med en stigning i omsætningen på 9,9 % fra 2010 til 2011 oplevede modebranchen atter en gang stor fremgang, hvilket også var tilfældet det foregående år. Finanskrisen havde ellers påvirket udviklingen negativt i 2009.

Væksten hæmmet
I løbet af de første fire måneder af 2012 er omsætningen imidlertid faldet 4 %, og noget kan tyde på, at stagnationen måske er ved at bide sig fast. Dette er endnu for tidligt at spå om, men væksten i branchen hæmmes på flere fronter.

Eksporten faldt de første tre måneder med 2,9 %, og end ikke væksten på det tyske marked, som ellers er det klart største eksportmarked, kunne trække de generelle eksporttal op. Salget i Tyskland steg med 2,6 % i årets første fire måneder.

Milliardomsætning i netbutikker
Den danske detailhandel er fortsat præget af afmatning. Tøjbutikkerne oplever ikke den fremgang i salget, som resten af detailhandlen ellers gør. Tværtimod har de danske tøjbutikker måttet sande en mindre tilbagegang i løbet af det første halvår.

Til gengæld er salg på internettet i stærk vækst, og det tager en fortsat større andel af salget fra de fysiske butikker. Det fulde omfang kendes ikke præcist, men undersøgelser viser, at 12 % af alle varer, der handles på nettet, er beklædning. Det svarer til mellem to og tre mia. kr. af den samlede omsætning i modebranchen. Omsætningen på e-handel er vel at mærke kraftigt stigende år efter år, og den udvikling forventes at fortsætte.

Hveranden forventer fremgang
Branchens virksomheder har hen over sommeren deltaget i Dansk Mode & Textils halvårlige undersøgelse af branchens tilstand. På den baggrund forventer Dansk Mode & Textil et år med stilstand i branchens omsætning.

Markederne, både herhjemme og i udlandet, har i begyndelsen af året aftaget mindre dansk mode end i samme periode i 2011. Samtidig er virksomhederne i branchen mere beskedne, når det kommer til deres udmeldinger om vækst i det kommende halve år. Circa halvdelen forventer fremgang, mens circa en fjerdedel forventer et forringet salg.

Størst optimistisme blandt de mellemstore
Det er især de mindste og helt store virksomheder, som ser negativt på salgets udvikling. De mellemstore virksomheder med 25-100 mio. kr. i omsætning er til gengæld de mest optimistiske.

Blandt de mellemstore virksomheder er forventningerne markant højere end hos de større virksomheder. De mindste virksomheder er fortsat under stort pres på grund af det vigende salg i de små, men specialiserede, modebutikker.

Beskæftigelsen stabil
Beskæftigelsen i branchen er stabil, og kun få virksomheder forventer at skulle ansætte eller afskedige medarbejdere det kommende halve år. Modebranchen beskæftiger i dag circa 11.000 personer.

Se tallene for udviklingen i den danske tøjbranche 2007 - 2011