Dansk Mode & Textils prognose og barometer for Modebranchen august 2013

Forud for Copenhagen Fashion Week, som finder sted 7.-11. august, har Dansk Mode & Textil foretaget en undersøgelse blandt sine mere end 300 medlemmer.

07.08.2013

PRESSEMEDDELELSE

Dansk Mode & Textils prognose og barometer for Modebranchen August 2013

Forud for Copenhagen Fashion Week, som finder sted 7.-11. august, har Dansk Mode & Textil foretaget en undersøgelse blandt sine mere end 300 medlemmer. Brancheorganisationen har undersøgt, hvordan det seneste halvår er gået, og hvordan forventningerne til resten af 2013 ser ud.
 
Branchen er fortsat uhomogen, og derfor viser undersøgelsen også, at nogle virksomheder oplever stor succes, mens andre har større udfordringer. Til trods for udfordringer, tegner Dansk Mode & Textils undersøgelse et positivt billede af en branche, som må forventes at opleve fremgang i forhold til sidste år.
Positive eksporttal med fokus på nærmarkederne.

Den danske modebranche er stærkt eksportdrevet. Derfor påvirker de foreløbige eksporttal også branchen positivt. Den samlede eksport af beklædning er i årets første fem måneder steget med 2,6 % i forhold til samme periode sidste år. Dansk mode har indtil videre eksporteret for mere end 9,2 milliarder kroner i 2013. Det er især eksporten til Tyskland, som trækker i en positiv retning med en fremgang på 9,3 %, hvilket svarer til 215 mio. kroner. Tyskland er fortsat dansk modes klart største eksportmarked, efterfugt af Sverige, hvor der er fremgang, dog på mere beskedne 1,5 %.

Eksporten til Storbritannien stiger med imponerende 14,7 %, og Norge er også blandt højdespringerne med en stigning på 8,7 %. Disse tal bevidner den generelle tendens i branchen, hvor væksten skal findes på nærmarkederne, mens de fjerne markeder, blandt andet USA og BRIK-landene, ikke bidrager stort til den samlede branches omsætning. Der er dog enkelte nicheprægede virksomheder, som har succes på de fjerne markeder.

Fortsatte udfordringer i detailhandlen
Salget i Danmark er fortsat præget af, at detailhandlen er svækket. Der er fortsat butikker, der lukker på grund af konkurs. Blandt de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, er der også flere, der melder om problemer med butikkernes betalingsevne. Der er dog ikke noget nyt i dette, og heldigvis ligger antallet af dårlige betalere og konkurser på et lidt lavere niveau i forhold til de senere år. Den forringede detailhandel skal også ses i lyset af, at e-handlen har overtaget store andele af det salg, som detailhandlen tidligere har tegnet sig for.

Dansk Mode & Textil forventer fremgang
Branchen ser positivt på fremtiden. Blandt de adspurgte virksomheder forventer 57 % omsætningsfremgang i andet halvår af 2013 i forhold til samme periode sidste år. 18 % forventer et uændret niveau, og de resterende forventer kun en marginal tilbagegang. I forhold til tidligere forventer flere virksomheder samtidig at ansætte nye medarbejdere for at imødekomme det øgede salg.

Baseret på de foreløbige tal og indikatorer, forventer Dansk Mode & Textil, at branchens samlede omsætning stiger med 2-3 % i 2013. Væksten skal primært findes på eksportmarkederne og i den fortsat stigende e-handel.

Samtidig er en stor del af branchens virksomheders indtjeningsevne blevet bedre, og dette efterlader et indtryk af en modebranche, som er godt rustet til yderligere vækst i fremtiden.

Analysen er udført af Michael Hillmose, International Chef, Dansk Mode & Textil. Mobil 2222 0408, mhi@dmogt.dk

Bilag: Udviklingen i den danske beklædningsbranche 2008-2012 samt foreløbig eksport 2013

Michael Hillmose

KONTAKTPERSON

Michael Hillmose
Eksportchef
tlf: 97117294 · mobil: 22220408 · mhi@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil

Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil