Dansk Mode & Textil efterlyser en nuanceret debat om modebranchens produktionsforhold

Den 24. april var årsdagen for den tragiske ulykke, hvor bygningen Rana Plaza i Bangladesh styrtede sammen og 1.134 mennesker mistede livet. Årsdagen satte igen gang i debatten om modebranchens produktionsforhold. Men debatten er unuanceret lyder det nu fra branchen egen organisation.

01.05.2014

PRESSEMEDDELELSE
København, 1. maj 2014

Modebranchen kom igen i mediernes søgelys her et år efter ulykken i Rana Plaza. Som brancheorganisation synes Dansk Mode & Textil (DM&T), at det er godt, at branchen bliver sat under lup. Men det skal ske med respekt for det journalistiske håndværk og for medieforbrugerne. Desværre er dette ikke altid tilfældet, når man ser den generelle fremstilling af modebranchens produktionsforhold. Senest har tv-programmet, Frank går efter magten, vist på DR2, understreget dette problem.

”Vi savner ganske enkelt en mere nuanceret fremstilling af modebranchen, når vi taler om CSR, produktion og sourcing fra lavtlønsområder. Alt for ofte vælger medierne den lette løsning, nemlig at tegne et meget negativt billede i stedet for at nuancere fremstillingen, så den formidler et mere virkelighedsnært billede af anstændig journalistisk kvalitet,” lyder det fra Pia Odgaard, CSR-chef i DM&T.

DM&T ser det som problematisk, at DR2 sender et program, Frank går efter magten, der ud over at være ensidigt også var fyldt med faktuelle fejl. Umiddelbart kan man komme i tvivl om, hvorvidt det harmonerer med DR’s public service forpligtelser, eller om det snarere vildleder medieforbrugerne. Det er især problematisk, da situationen i lavtlønslande som Bangladesh er kompleks, og kræver en bredere forståelse.  

Forståelse kræver realitetssans og kulturel indsigt 

 Virkeligheden i Bangladesh er præget af fattigdom, og kan synes barsk. Det kan være svært at kapere ud fra vestlige normer og økonomiske forhold. Men man er nødt til at lægge de etnocentriske briller væk og forholde sig til virkeligheden, som den er i Bangladesh. Det kræver en smule realitetssans og kulturel indsigt at forstå situationens kompleksitet. Det aspekt mangler ofte i mediebilledet. 

Tekstilindustrien i Bangladesh er boomet inden for de seneste 30 år, og det er gået så stærkt, at det organisatoriske system ikke har kunnet følge med. Det betyder, at vi har at gøre med et land, som mangler alle de relevante politiske strukturer og organer, der skal til for at skabe et modent arbejdsmarked. Hvis nogen tror, at man kan forandre forholdene i Bangladesh på et splitsekund, virker det temmelig naivt. I Danmark har vi haft 150 år til at skabe den tilsvarende udvikling, og man bliver nødt til at erkende, at strukturelle og generiske problemer kræver lang tids indsats på forskellige niveauer  og af mange forskellige parter.  Det problem løses ikke med ét års arbejde og heller ikke af åbne leverandørlister, ligesom det ikke er muligt for danske virksomheder alene at hæve lønningerne på fabrikker, som leverer til hele verden. Systemet skal udvikles over tid, og branchen og en række andre aktører har sat gang i en række initiativer.

Den aktuelle indsats i Bangladesh

I første omgang skal sikkerheden for de ansatte i tekstilindustrien forbedres, og derfor er der sat fokus på at forbedre bygnings- og brandsikkerheden I Bangladesh. Tre parallelle indsatser, Den Internationale Accord, Bangladesh National Actional Plan og The Alliance afslutter i løbet af 2014 inspektion af alle fabrikker i Bangladesh. Alle inspektioner af de mere end 5.000 fabrikker forventes udført inden udgangen af 2014.

Fra dansk side er der indgået en partnerskabsaftale mellem regeringen, branchen, brancheforeninger, fagforeninger og NGO’er med henblik på at alle disse aktører, med hver deres muligheder og kompetencer kan øve indflydelse for at forbedre forholdene, både hver for sig og ved at forene kræfterne i en fælles indsats. DM&T deltager naturligvis i dette arbejde og yder som arbejdsgiverorganisation et bidrag til at bane vejen for forbedringer i Bangladesh. Samtidig har DM&T forstærket sit CSR-arbejde med medlemsrådgivning og især kapacitetsopbygning i virksomhederne. Det gavner ikke bare i Bangladesh men i alle dele af verden, hvor danske virksomheder får produceret tøj.  

Virksomhedernes ansvar

Det er altafgørende, at virksomhederne ikke trækker produktionen ud af Bangladesh, da tekstilindustrien årligt hjælper flere millioner mennesker ud af absolut fattigdom. Ved at blive er virksomhederne med til gradvist at forbedre forholdene, da de skaber mulighed for beskæftigelse og indtjening i Bangladesh. Tekstilindustrien er en meget vigtigtig indtægtskilde for Bangladesh, og hele 80 % af landets eksport kommer fra denne branche. De danske virksomheder forstår vigtigheden af at blive i landet, og DM&T har ikke hørt om medlemmer, der har flyttet produktionen fra Bangladesh efter katastrofen. 

DM&T har gentagne gange understreget over for medlemmerne, at den største mulighed for positiv indflydelse er ved at source ansvarligt. Det betyder at virksomhederne ikke presser priserne urimeligt og ikke ændrer i ordrerne i sidste øjeblik. Desuden henstiller DM&T til, at virksomhederne arbejder i henhold til FN’s retningslinjer for Menneskerettigheder og Forretning, UNGP.

Kombinerer man de alle disse initiativer med et politisk pres på regeringen i Bangladesh, er der mulighed for at skabe en positiv udvikling. Men den udvikling tager tid, og processen er kompleks, hvilket den offentlige debat også bør bære præg af.

For yderligere informationer kontakt venligst
Pia Odgaard
CSR-chef 
po@dmogt.dk
Tel. +45 9711 7298
Mob. +45 5128  7779

Generelle pressehenvendelser bedes rettet til
Simon Hansen
Kommunikationsansvarlig
sh@dmogt.dk
Tel. +45 9711 7292
Mob. +45 4022 7222