Optimistisk modebranche forventer fremgang inden Copenhagen Fashion Week

De danske mode- og tekstilvirksomheders brancheforening, Dansk Mode & Textil (DM&T) har traditionen tro analyseret modebranchens tilstand op til den forestående modeuge. Med baggrund i en eksportvækst på næsten 5 % i første kvartal af 2014 ser branchen optimistisk på resten af året.

31.07.2014

PRESSEMEDDELELSE
København, 31. juli 2014

Trods vanskeligheder på hjemmemarkedet, omsætter modebranchen for mere end kr. 38 mia. om året. Det er fortsat eksporten, der driver branchen, som i løbet af første kvartal oplevede en mindre omsætningsstigning på 1,3 % i forhold til samme periode året før.

Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at sige noget definitivt om den samlede omsætning i 2014. Men på baggrund af tilbagemeldingerne fra virksomhederne og tallene fra første kvartal ser det dog ud til, at vi kan regne med en beskeden vækst i 2014,” siger Michael Hillmose, international chef hos Dansk Mode & Textil og ansvarlig for analysen. ”Selvom halvdelen af de adspurgte i analysen forventer fremgang i Danmark, er vores klare vurdering, at det nok en gang bliver eksporten, der skal skabe væksten for branchen. Det har været den klare tendens i løbet af de senere år, og vi tror det fortsætter sådan,” uddyber Michael Hillmose.  

Eksportvæksten fortsætter, mens salget i Danmark lider

Modebranchens salg i Danmark faldt i 2013 5 % i forhold til året før. Første kvartal af 2014 ser desværre ikke meget bedre ud, da salget inden for landets grænser falder med 4,5 % i forhold til samme periode året før.

Eksporten steg i 2013 med 1,8 %, og branchen tegner sig for en imponerende eksport på kr. 22,7 mia. I første kvartal af 2014 steg eksporten med 4,7 %. Tyskland er det klart største eksportmarked for de danske virksomheder og derudover et eksportmarked i vækst, mens Sverige og Norge kommer ind på de efterfølgende pladser. Her var der dog ingen vækst at hente for den danske modebranche, som i stedet kunne glæde sig over, at salget til Storbritannien bliver ved med at stige, mens også Frankrig og Belgien efterspørger mere dansk tøj efter en kort nedgang i salget.

Branchens forventninger til 2014

I DM&T’s rundspørge blandt medlemmerne, svarer halvdelen, at de har fremgang i salget i årets første seks måneder, men den anden halvdel er ligeligt delt mellem stilstand eller tilbagegang. Der er optimisme at spore, når der spørges til andet halvår af 2014. Her svarer hele 75 %, at de forventer fremgang i forhold til samme periode sidste år. Størst er tiltroen til kunderne i Tyskland, hvor 65 % forventer fremgang denne sæson. Herefter følger Holland, hvortil eksporten ellers er faldet de seneste to år. Mindst er tiltroen til det hjemlige danske marked, samt Finland og Spanien, hvor 22 % trods alt forventer fremgang.

Ansættelsessituationen er også i bedring. Kun 10 % forventer at skulle afskedige medarbejdere den kommende sæson, mens hele 30 % forventer at skulle ansætte flere i virksomhederne. Det er den mest optimistiske forventning blandt modevirksomhederne siden situationen før finanskrisen i 2008.

Sløv detailhandel og likviditetsproblemer udfordrer branchen

Branchens største udfordring er fortsat det faldende salg af tøj i danske butikker. Antallet af konkurser i detailhandelen med tøj er fortsat højt, og indtjeningen blandt de resterende butikker er lav. Samtidig oplever modebranchens virksomheder, at det fortsat kan være vanskeligt at få betaling fra butikkerne. 

For de modevirksomheder, der klarer sig godt, er likviditeten et stigende problem. Det er svært for de dygtige virksomheder at overbevise bankerne om, at de skal låne penge til igangsættelse af produktionen af de ordrer, som er indhentet i salgsperioden. Dermed betyder de ringe finansieringsmuligheder, at branchen går glip af en anseelig vækst, hvilket ikke bare branchens virksomheder men også DM&T finder bekymrende.

Bilag: Udviklingen i den danske beklædningsbranche 2009-2013

For yderligere information kontakt venligst 
Michael Hillmose 
International Chef 
mhi@dmogt.dk
Tel. +45 9711 7294
Mob. +45 2222 0408

Generelle pressehenvendelser bedes rettet til
Simon Hansen
Kommunikationsansvarlig
sh@dmogt.dk
Tel. +45 9711 7292
Mob. +45 4022 7222