Brexit sætter tydeligt præg på den danske modebranche

Selvom der generelt er vækst i den danske modebranche, både når det kommer til det hjemlige salg og eksporten, kan branchen ikke sige sig fri fra at være ramt af Brexit. Eksporten af tøj til briterne er dalet med 100 mio. kr., og det kan blive forværret, frygter brancheorganisationen Dansk Mode & Textil.

08.08.2017

Det britiske marked havde i løbet af 2014 og 2015 været et af de danske modevirksomheders hastigst voksende eksportmarkeder med vækstrater helt op mod 25 %. Det gjorde Storbritannien til det femtestørste eksportmarked for dansk beklædning i 2015, og briterne aftog årligt dansk tøj for 1,7 mia. kr. Men da briterne stemte sig ud af EU i juni 2016, betød det også en usikker fremtid for modeeksporten. Dansk Mode & Textil har set nærmere på konsekvensen af Brexit. Og eksporttallene fra juni 2016 til og med april 2017 viser et fald på 6 % i eksporten af mode til Storbritannien. Dermed er Danmark gået glip af eksport på for godt 100 mio. kr. Og nedgangen kan blive værre, frygter Dansk Mode & Textils internationale chef Michael Hillmose:

”Den vigtigste grund til, at eksporten til Storbritannien er dalet siden Brexit er ubetinget det faldende britiske pund. Det koster de danske virksomheder på den korte bane. Men der er fortsat stor usikkerhed om Brexit på den lange bane, og derfor frygter vi, at eksporten af dansk mode til Storbritannien kan fortsætte med at falde. Især hvis det ikke lykkes briterne og EU at forhandle en fornuftig handelsaftale på plads,” siger han.

Det britiske privatforbrug har været svingende siden Brexit, og selvom der meldes om et højere salg af tøj henover sommeren i forhold til samme periode sidste år, er der flere forhold, der giver anledning til panderynker.

”Den britiske realindkomst er blevet lavere som følge af en højere inflation. Man forventer, at det får en klar effekt på privatforbruget i de britiske husstande i den kommende tid. Derudover viser de seneste tal for den britiske forbrugertillid et fald til et niveau, der ligger under det, man så forud for Brexit. Det er ikke just faktorer, der giver anledning til de store smil,” siger Michael Hillmose.

Han fortæller, at flere af Dansk Mode & Textils medlemmer melder om tilbageholdenhed hos de britiske kunder, og at de danske virksomheder har valgt at bremse deres investeringer i at udvikle det britiske marked, så længe det er præget af stor usikkerhed. Michael Hillmose forventer dog ikke, at det faldende salg til briterne, får en negativ konsekvens for den samlede eksport, som i 2016 udgjorde 27,4 mia. kr.

”Dansk mode er fortsat i høj kurs i udlandet, og sidste år steg den samlede eksport af tøj 3,5 %, ligesom de første tre måneder af 2017 har budt på vækst over 5 %. Vi forventer, at branchen vil fortsætte den tendens, og ser vi på eksporten til eksempelvis Tyskland fortsætter den med at stige år for år. Derfor er der intet, der tyder på, at modebranchens eksportvækst kommer til at bremse op lige foreløbig,” siger Michael Hillmose.

Michael Hillmose

KONTAKTPERSON

Michael Hillmose
Eksportchef
tlf: 97117294 · mobil: 22220408 · mhi@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil

Simon Hansen

KONTAKTPERSON

Simon Hansen
Presse- og kommunikationschef
tlf: 97117292 · mobil: 40227222 · sh@dmogt.dk
Linked In Profile Se profil