· CSR ·

Vi giver dig rådgivning, der gør det lettere for din virksomhed at tage samfundsansvar. Uanset om du har behov for konkrete CSR-værktøjer, en branchespecifik code of conduct eller input til CSR-strategien er det her, du finder det.

B

Bangladesh - branchen til orienterende møde om aftale

Som en del af udmøntningen af den danske tekstilbranches partnerskabsaftale med regeringen om at forbedre forholdene i Bangladesh var 29 repræsentanter for den danske tekstilbranche i går mødt frem til et orienterende møde om den internationale aftale om brand – og bygningssikkerhed i Bangladesh.
Læs mere

Bangladesh – efter Rana Plaza

STORMØDE. Som en del af partnerskabsaftalen mellem regeringen og branchen afholdes den 3. april ’High Level-møde’ om tekstil- og tøjproduktion i Bangladesh, i København. Hent invitationen og meld dig til.
Læs mere

Bangladesh ulykken - hvad lærte vi

Efter den tragiske ulykke i Bangladesh er der blevet arbejdet på højtryk for at skabe forandringer i Bangladesh. Alle parter er gået sammen om at løfte opgaven i erkendelse af, at opgaven er kompleks og kræver, at alle parter bidrager.
Læs mere

BSCI - Business Social Compliance Initiative

DM&Ts vejledning til BSCI.
Læs mere

BSCI - virksomhedens sociale ansvar

BSCI, som er en forkortelse af Business Social Compliance Initiative, er et initiativ for europæiske virksomheder, der ønsker at sikre ansvarlige arbejdsforhold i leverandørkæden.
Læs mere

Børnearbejde - branchen tager socialt ansvar

Dansk Mode & Textil deltager i et unik multistakeholder samarbejde: Work2Learn, og har netop set den store forskel et sådant projekt kan gøre for arbejdende børn i Bangladesh.
Læs mere

Børnearbejde - Red Barnet Tool Kit

Hvordan sikrer man som virksomhed, at børnearbejdere har de bedst mulige arbejdsvilkår og at børnearbejderes rettigheder overholdes? Det er nogle af de spørgsmål, "Child Labour Toolkit" giver vejledning i. "Child Labour Toolkit" er udarbejdet af Red Barnet med støtte fra Danida og i samabejde med Håndværksrådet og to organisationer i Bangladesh. Dansk Mode & Textil har bidraget med idéer og kommentarer til udgivelsen.
Læs mere

Børnearbejde kan være nødvendigt

Det kan have fatale konsekvenser at udelukke alt arbejde for børn under 18 år. Virkeligheden for børn i fattige lande er ikke enkel.
Læs mere

C

Code of Conduct – baggrund for 2016 opdateringen

I november 2016 har DM&T udgivet en ny Code of Conduct, som er særligt tilpasset branchen. Her får du baggrunden for, at DM&T har opdateret den tidligere Code of Conduct.
Læs mere

Code of Conduct – DM&T’s opdaterede 2016 version

Her finder du den opdaterede version af Dansk Mode & Textils branchetilpassede Code of Conduct.
Læs mere

Code of Conduct - hvad er det?

En Code of Conduct, CoC, er et sæt retningslinjer, som gælder for ens måde at drive forretning på. Typisk adresserer en Code of Conduct menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.
Læs mere

Communication on Engagement

Dansk Mode & Textil har udarbejdet en Communication on Engagement i forbindelse med vores engagement i UN Global Compact. Læs vores CoE her.
Læs mere

CSR - hvordan kommer vi i gang?

Når man som virksomhed står over for at skulle i gang med at arbejde med CSR eller samfundsansvar, kan det være svært at overskue området. Der er mange ord og begreber som svirrer i luften, når man taler om CSR.
Læs mere

CSR konceptet i DM&T

Få et hurtigt overblik over, hvad Dansk Mode & Textil arbejder med og tilbyder sine medlemsvirksomheder af services inden for CSR-området.
Læs mere

CSR-arbejdet i DM&T

Her kan du downloade en folder, som fortæller mere om DM&T's CSR-arbejde.
Læs mere

E

EU Blomsten og Oeko-Tex - hvad er forskellen?

Miljømærker som f. eks. Blomsten og Svanen bygger på en livscyklusvurdering. Dvs. at kriterierne, som skal opfyldes, for at man kan blive certificeret og sætte miljømærker på sine varer, tager højde for alle led i værdikæden.
Læs mere

F

Fri os for dommedagsprofetier

På konferencen "Hvad kommer efter Greenwash" om nytænkning i måden, vi fortæller om miljøvenlighed og bæredygtighed på, var positiv kommunikation og konkret sprog et gennemgående tema.
Læs mere

G

GoCSR.dk - online CSR-værktøj

Med redskabet GoCSR kan du og dine kolleger hurtigt og nemt få overblik over, hvad csr skal betyde for jeres virksomhed. Csr eller social ansvarlighed handler om at passe godt på mennesker og miljø samtidigt med, at man har en succesfuld forretning. GoCSR hjælper jer til at finde ud af, hvad jeres virksomhed vil få mest ud af at arbejde med. Klik her for at prøve GoCSR!
Læs mere

I

Inspiration til CSR-aktiviteter

Bogen "Overskud med omtanke" giver overblik og masser af ideer til CSR-aktiviteter i virksomheder, der vil arbejde med social ansvarlighed.
Læs mere

K

Kemikalier - hvordan får vi styr på dem?

Tøj uden kemikalier findes ikke. Alt er kemi både fibre, farver osv. Der er derfor ikke tale om at lave kemifri produkter, men om at sikre, at de kemikalier, som bruges i produktionen og som udgør en del af produktet, lever op til de reguleringer, der er på området eller bedre. Derfor bør man som virksomhed sørge for at undgå forbudte eller uønskede kemiske stoffer i tøjet for at kunne levere sikre produkter.
Læs mere

M

Menneskerettigheder i mode- og tekstilindustrien

FN's retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv lægger linjen for den globale forventning til virksomhedernes overholdelse af menneskerettighederne og vejleder om, hvordan arbejdet kan gennemføres.
Læs mere

Menneskerettigheder og Erhverv i mode- og tekstilindustrien

DM&T sætter i 2014 og 2015 øget fokus på FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv, der udgør den globale minimumsstandard for ansvarlig virksomhedsadfærd.
Læs mere

Menneskerettigheder og erhverv i praksis

Der sættes fokus på FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Retningslinjerne markerer et skifte i forhold til tidligere tilgange til CSR og menneskerettigheder - men hvordan kan virksomheder med fordel arbejde med implementering af principperne?
Læs mere

P

Produktion i fængslerne

Virksomhederne vælger selv, om de vil oplyse, at de producerer i fængslerne – men oplysningen kan faktisk være en forretningsmæssig fordel
Læs mere

R

Restricted Substances List - MODINT & GermanFashion

Dansk Mode & Textil samarbejder med vores hollandske og tyske søsterorganisationer om en Restricted Substance List.Samarbejdet omfatter endvidere en oversigt over internationale brandkrav til tøj.
Læs mere

T

Tekstilproduktion i grøn verdenselite - Tirupur

Siden den indiske landsret i 2011 satte en effektiv stopper for forureningen fra 754 farverier ved at lukke for strømmen, har tekstilproduktionen i byen Tirupur været lukket mere eller mindre ned. Men en omstillingsproces til verdens bedste spildevandsrensning synes at have skabt grobund for nytænkning, og Tirupur er nu i færd med at sætte sig selv på verdenskortet som verdens ’grønneste’ inden for tekstilproduktion.
Læs mere

W

Work2Learn - det skal personalet vide

Dansk Mode & Textil deltager i et multi stakeholder projekt, Work2Learn, med Red Barnet, skandinaviske tekstil virksomheder, Håndværksrådet og NGO’er.
Læs mere

Ø

Økologisk produkt - hvordan markedsføres det?

Efter udbredt brug af begreber som bæredygtige produkter, grøn produktion, miljørigtige produkter, bedre miljøvalg, etisk produktion, klimavenligt produkt og en hel del green-washing i markedsføringen af produkter og ydelser, udarbejdede Forbrugerombudsmanden i 2011 en vejledning for området miljø og etik i markedsføring for at komme denne greenwashing til livs.
Læs mere