· Initiativer og rammer ·

B

Børnearbejde - branchen tager socialt ansvar

Dansk Mode & Textil deltager i et unik multistakeholder samarbejde: Work2Learn, og har netop set den store forskel et sådant projekt kan gøre for arbejdende børn i Bangladesh.
Læs mere

Børnearbejde - Red Barnet Tool Kit

Hvordan sikrer man som virksomhed, at børnearbejdere har de bedst mulige arbejdsvilkår og at børnearbejderes rettigheder overholdes? Det er nogle af de spørgsmål, "Child Labour Toolkit" giver vejledning i. "Child Labour Toolkit" er udarbejdet af Red Barnet med støtte fra Danida og i samabejde med Håndværksrådet og to organisationer i Bangladesh. Dansk Mode & Textil har bidraget med idéer og kommentarer til udgivelsen.
Læs mere

Børnearbejde kan være nødvendigt

Det kan have fatale konsekvenser at udelukke alt arbejde for børn under 18 år. Virkeligheden for børn i fattige lande er ikke enkel.
Læs mere

C

Code of Conduct - hvad er det?

En Code of Conduct, CoC, er et sæt retningslinjer, som gælder for ens måde at drive forretning på. Typisk adresserer en Code of Conduct menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.
Læs mere

F

Fri os for dommedagsprofetier

På konferencen "Hvad kommer efter Greenwash" om nytænkning i måden, vi fortæller om miljøvenlighed og bæredygtighed på, var positiv kommunikation og konkret sprog et gennemgående tema.
Læs mere

G

GoCSR.dk - online CSR-værktøj

Med redskabet GoCSR kan du og dine kolleger hurtigt og nemt få overblik over, hvad csr skal betyde for jeres virksomhed. Csr eller social ansvarlighed handler om at passe godt på mennesker og miljø samtidigt med, at man har en succesfuld forretning. GoCSR hjælper jer til at finde ud af, hvad jeres virksomhed vil få mest ud af at arbejde med. Klik her for at prøve GoCSR!
Læs mere

I

Inspiration til CSR-aktiviteter

Bogen "Overskud med omtanke" giver overblik og masser af ideer til CSR-aktiviteter i virksomheder, der vil arbejde med social ansvarlighed.
Læs mere

M

Menneskerettigheder i mode- og tekstilindustrien

FN's retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv lægger linjen for den globale forventning til virksomhedernes overholdelse af menneskerettighederne og vejleder om, hvordan arbejdet kan gennemføres.
Læs mere

Menneskerettigheder og Erhverv i mode- og tekstilindustrien

DM&T sætter i 2014 og 2015 øget fokus på FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv, der udgør den globale minimumsstandard for ansvarlig virksomhedsadfærd.
Læs mere

Menneskerettigheder og erhverv i praksis

Der sættes fokus på FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Retningslinjerne markerer et skifte i forhold til tidligere tilgange til CSR og menneskerettigheder - men hvordan kan virksomheder med fordel arbejde med implementering af principperne?
Læs mere

W

Work2Learn - det skal personalet vide

Dansk Mode & Textil deltager i et multi stakeholder projekt, Work2Learn, med Red Barnet, skandinaviske tekstil virksomheder, Håndværksrådet og NGO’er.
Læs mere