· Handelsjura ·

Her finder du viden, kontrakter og information, som knytter sig til juraen inden for køb, salg og immateriel ret. Du får også overblik over de juridiske forhold inden for markedsføring, varemærker og en introduktion til muligheden for konfliktløsning.

D

Dansk Mode & Textils kontrakter

Der er ikke to samarbejder, der er ens, men det er altid vigtigt at have afstemt, hvorledes samarbejdet skal køre/hvilke betingelser, der skal gælde - og ikke mindst, hvordan man kommer ud af samarbejdet, hvis det ikke kører tilfredsstillende. Det er derfor meget vigtigt at have individuelle kontrakter med diverse samarbejdspartnere – det gælder alt fra den almindelige kunde, til store forhandlerforhold, til produktion eller design.
Læs mere

Distributørkontrakt - vigtige punkter

Er det vigtigt at have en kontrakt med en distributør? Læs mere her.
Læs mere

DM&T mægling - giv hånd og snak ud

DM&T Mægling er den moderne og omkostningseffektive måde at håndtere tvister af enhver art mellem medlemmer af Dansk Mode & Textil. Erhvervslivet får stadig mere øjnene op for modellen.
Læs mere

Domænenavne - ej dit brand på nettet

Hvem ejer netadressen til dit brandnavn på jeres kommende markeder? Forhåbentlig gør din virksomhed, for hvis en udenforstående er kommet dig i forkøbet og har købt netadresser med brandets navn, kan det koste dig dyrt. Se, hvad du skal være opmærksom på for at sikre dit brand.
Læs mere

E

e-handelsbetingelser - modelforslag

Sammen med Plesner advokatfirma, som er et af landets førende, har vi fået udarbejdet et sæt på dansk og engelsk, der overholder den nye Forbrugeraftalelov, der bygger på et EU-direktiv.
Læs mere

F

Facebook - DO's & DONT's

Som virksomhed skal man have styr på, hvad man må, og især hvad man ikke må på Facebook. Som medlem kan du her downloade en miniguide.
Læs mere

Forhandlerpræmiering

Det er ikke i strid med god markedsføringsskik, når en leverandør udleverer tøj af eget mærke til ekspedienter i forhandlerens butik, så længe der er tale om tøj til personalets eget brug i et ubetydeligt omfang.
Læs mere

G

Godsskader - erstatningansvar

Det er en udbredt opfattelse, at man kan få dækning hos transportøren for tab der opstår som følge af skader på gods under transporten mellem lande. Sådan forholder det sig imidlertid ikke. Find her nogle af svarene på hvorfor.
Læs mere

I

Introduktion til Handelsjura hos DM&T

Kort oversigt over konceptet
Læs mere

K

Konkurrenceret - få styr på reglerne

Konkurrenceret er en disciplin, der kan være svær at navigere i. Derfor har Dansk Mode & Textil fået et specialiseret advokatkontor til at udarbejde tekster på området, som vi her stiller til rådighed. Relevante medarbejdere inden for blandt andet salg og ledelse bør læse dokumenterne.
Læs mere

Kopieret eller anklaget for at kopiere

Hvad gør man, hvis man bliver kopieret eller anklaget for at kopiere - læs mere her.
Læs mere

Kreditstyring - hvilke muligheder har du?

Virksomhederne løber økonomiske risici hver eneste dag, når de indgår nye kreditaftaler med kunder. I stabile perioder er kreditbevilling og kreditstyring ofte uproblematisk, hvorimod der i krisetider er god grund til at udvise særlig omhyggelighed.
Læs mere

L

Lagervarer og anden sortering ud af EU

Ikke sjældent sker det, at virksomheder har et lager af ældre varer eller sågar anden sortering, der ikke egner sig til de traditionelle markeder og ditto forbrugere. Partierne sælges ofte ud af EU - men vær opmærksom på transportklausulen.
Læs mere

M

Markedsføring i forbrugerforhold

Visse markedsføringsmetoder over for forbrugere vil altid blive anset som urimelige og i strid med god markedsføringsskik. Det fremgår af en bekendtgørelse vedtaget af EU. De blacklistede metoder kan ses i EUs såkaldte "sortliste", som kan downloades her.
Læs mere

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven sætter grænserne for, hvordan virksomheder må markedsføre sig i forhold til andre erhvervsdrivende, forbrugerne og samfundet. Alle Dansk Mode & Textils medlemmer er omfattet af denne lov, og enhver ændring af loven har derfor betydning for alle medlemsvirksomheder. Her en nærmere gennemgang af loven og af ændringerne til loven.
Læs mere

P

Persondataforordningen - DM&T Guide

Den 25. maj 2018 skal alle virksomheder være klar til at persondataforordningen træder i kraft.
Læs mere

Persondataforordningen - hvad er det?

EU’s nye persondataforordning påvirker din virksomhed på flere områder. Vi giver dig overblik over hvilke og hvordan.
Læs mere

Produktansvar – husk at begrænse virksomhedens ansvar

Varer kan være defekte. Det kommer til udtryk enten i at varen er mangelfuld, eller at den forvolder skade på ting eller personer – en produktansvarsskade. Desværre dækker virksomhedens produktansvarsforsikring ikke altid de krav, den bliver mødt med. Her får du en guide til, hvad virksomheden skal gøre for at afgrænse sit ansvar.
Læs mere

Produktefterligning - højesteretsdom

Produktbeskyttelsen efter markedføringsloven gælder kun slaviske efterligninger, hvis der er tale om modevarer med lavt særpræg. Det har Højesteret defineret i en dom om produktefterligning. Læs om dommen her, og se Dansk Mode & Textils bud på, hvad den og andre tidligere domme betyder for modetøj.
Læs mere

R

Rabataftale med Atradius om inkassoløsninger

Dansk Mode & Textil har indgået en samarbejdsaftale med Atradius Collections om fordelagtige vilkår for håndtering af lokale og internationale inkassosager. I får tilknyttet en kontaktperson her i Danmark, og får samtidig adgang til lokalt kendskab med 28 internationale kontorer, hvorfra der kan inddrives tilgodehavender i 96 % af verden.
Læs mere

Rabataftale med Creditreform Flensburg Hanisch KG

DM&T har en rabataftale med Creditreform Flensburg Hanisch KG, som giver DM&T's medlemmer og serviceabonnenter mulighed for rabat på kreditoplysninger fra Tyskland, Østrig og Schweiz.
Læs mere

Rabataftale med Midt Factoring om factoring

Medlemmer af Dansk Mode & Textil får rabat på factoring og risikodækning hos Midt Factoring A/S. Midt Factoring A/S er en global aktør inden for factoring, risikodækning og finansservice.
Læs mere

Rabataftale med MODINT (Holland) om inkasso og "black list"

DM&T har indgået en aftale med sin hollandske søsterorganisation MODINT. Aftalen giver DM&T’s medlemmer og serviceabonnenter særligt fordelagtige vilkår ved behandling af inkassosager over hele verden.
Læs mere

Reklamation i B2B forhold - kend reglerne

Se her reglerne for reklamation i B2B forhold. Hvornår skal reklamationen ske, hvad udgør en mangel og hvad kan kunden kræve?
Læs mere

Reklamationer i forbrugerforhold - reglerne

Se her reglerne for forbrugerreklamationer. Hvornår kan eller skal reklamationen ske - hvad er en mangel - hvad kan forbrugeren kræve?
Læs mere

S

Salgs- og leveringsbetingelser - vejledning

Stemmer din virksomheds salgs- og leveringsbetingelser overens med virksomhedens politik? Er medarbejderne bekendt med betingelserne, så disse også efterleves i praksis? Og hvor skal sagen anlægges i tilfælde af tvister, mangelspåstande og udebleven betaling? Det er alle vigtige ting, virksomheden bør sikre sig. Hent DM&Ts model for salgs- og leveringsbetingelser her.
Læs mere

Salgsbetingelser - e-handel

Den ny forbrugeraftalelov der trådte i kraft den 13. juni, har skærpet kravene til e-handlen med blandt andet udvidet fortrydelsesret. Gardér dig bedst muligt, og hent DM&Ts og advokatfirmaet Plesners vejledning og inspiration til salgsbetingelser her, også tilgængelige på engelsk.
Læs mere

V

Varemærker - branchen skal sikre sig i Kina

Kina er fortsat et vigtigt produktionsmarked men i hastigt stigende omfang tillige et eksportmarked. Det kræver øget fokus fra virksomheder i branchen på at sikre deres rettigheder, produktion og mulig vækst - også i Kina.
Læs mere

Varemærkeregistreringer og -strategi - anbefalinger

Dansk Mode & Textil anbefaler altid vores medlemmer at de registrerer deres varemærker.
Læs mere

Vejledende kontra bindende videresalgspriser

Det er ikke i strid med konkurrenceloven, at en virksomhed anbefaler vejledende udsalgspriser til sine forhandlere, hvis virksomheden ikke - hverken direkte eller indirekte - lægger pres på forhandleren om, at priserne skal følges.
Læs mere