· Salg & levering ·

D

DM&T mægling - giv hånd og snak ud

DM&T Mægling er den moderne og omkostningseffektive måde at håndtere tvister af enhver art mellem medlemmer af Dansk Mode & Textil. Erhvervslivet får stadig mere øjnene op for modellen.
Læs mere

F

Forhandlerpræmiering

Det er ikke i strid med god markedsføringsskik, når en leverandør udleverer tøj af eget mærke til ekspedienter i forhandlerens butik, så længe der er tale om tøj til personalets eget brug i et ubetydeligt omfang.
Læs mere

G

Godsskader - erstatningansvar

Det er en udbredt opfattelse, at man kan få dækning hos transportøren for tab der opstår som følge af skader på gods under transporten mellem lande. Sådan forholder det sig imidlertid ikke. Find her nogle af svarene på hvorfor.
Læs mere

K

Konkurrenceret - få styr på reglerne

Konkurrenceret er en disciplin, der kan være svær at navigere i. Derfor har Dansk Mode & Textil fået et specialiseret advokatkontor til at udarbejde tekster på området, som vi her stiller til rådighed. Relevante medarbejdere inden for blandt andet salg og ledelse bør læse dokumenterne.
Læs mere

Kreditstyring - hvilke muligheder har du?

Virksomhederne løber økonomiske risici hver eneste dag, når de indgår nye kreditaftaler med kunder. I stabile perioder er kreditbevilling og kreditstyring ofte uproblematisk, hvorimod der i krisetider er god grund til at udvise særlig omhyggelighed.
Læs mere

L

Lagervarer og anden sortering ud af EU

Ikke sjældent sker det, at virksomheder har et lager af ældre varer eller sågar anden sortering, der ikke egner sig til de traditionelle markeder og ditto forbrugere. Partierne sælges ofte ud af EU - men vær opmærksom på transportklausulen.
Læs mere

M

Markedsføring i forbrugerforhold

Visse markedsføringsmetoder over for forbrugere vil altid blive anset som urimelige og i strid med god markedsføringsskik. Det fremgår af en bekendtgørelse vedtaget af EU. De blacklistede metoder kan ses i EUs såkaldte "sortliste", som kan downloades her.
Læs mere

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven sætter grænserne for, hvordan virksomheder må markedsføre sig i forhold til andre erhvervsdrivende, forbrugerne og samfundet. Alle Dansk Mode & Textils medlemmer er omfattet af denne lov, og enhver ændring af loven har derfor betydning for alle medlemsvirksomheder. Her en nærmere gennemgang af loven og af ændringerne til loven.
Læs mere

R

Reklamation i B2B forhold - kend reglerne

Se her reglerne for reklamation i B2B forhold. Hvornår skal reklamationen ske, hvad udgør en mangel og hvad kan kunden kræve?
Læs mere

Reklamationer i forbrugerforhold - reglerne

Se her reglerne for forbrugerreklamationer. Hvornår kan eller skal reklamationen ske - hvad er en mangel - hvad kan forbrugeren kræve?
Læs mere

S

Salgs- og leveringsbetingelser - vejledning

Stemmer din virksomheds salgs- og leveringsbetingelser overens med virksomhedens politik? Er medarbejderne bekendt med betingelserne, så disse også efterleves i praksis? Og hvor skal sagen anlægges i tilfælde af tvister, mangelspåstande og udebleven betaling? Det er alle vigtige ting, virksomheden bør sikre sig. Hent DM&Ts model for salgs- og leveringsbetingelser her.
Læs mere

V

Vejledende kontra bindende videresalgspriser

Det er ikke i strid med konkurrenceloven, at en virksomhed anbefaler vejledende udsalgspriser til sine forhandlere, hvis virksomheden ikke - hverken direkte eller indirekte - lægger pres på forhandleren om, at priserne skal følges.
Læs mere